Thứ tư, 27/09/2023
Chào mừng bạn đến với trang thông tin điện tử huyện Tuy Đức

CHÀO MỪNG KỶ NIỆM 78 NĂM NGÀY CÁCH MẠNG THÁNG TÁM (19/8/1945-19/8/2023) VÀ QUỐC KHÁNH NƯỚC CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM (02/9/1945-02/9/2023)

THÔNG BÁO

Phòng Nội Vụ, Văn phòng HĐND-UBND

Xem tại đây: https://tuyduc.daknong.gov.vn/thu-tuc-hanh-chinh/ke-hoach-khao-sat-do-luong-muc-do-hai-long-cua-nguoi-dan-to-chuc-doi-voi-su-phuc-vu-cua-co-quan-hanh-chinh-nha-nuoc-tren-dia-ban-huyen-tuy-duc-nam-2023/Phòng Nội Vụ, Văn phòng HĐND-UBND

Ngày 31 tháng 8 năm 2023, Bộ Nội vụ ban hành Thông tư số 13/2023/TT-BNV hướng dẫn lưu trữ hồ sơ thủ tục hành chính điện tử. – Thành phần hồ sơ thủ tục hành chính (TTHC) điện tử nộp lưu bao gồm: (1) Tài liệu số hóa từ giấy tờ, tài liệu do cơ […]Kỷ niệm 20 Ngày tái lập tỉnh Đắk Nông  (01/01/2004 – 01/01/2024)
CHÀO MỪNG KỶ NIỆM 78 NĂM NGÀY CÁCH MẠNG THÁNG TÁM (19/8/1945-19/8/2023) VÀ QUỐC KHÁNH NƯỚC CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM (02/9/1945-02/9/2023)
Ứng dụng DakNong-C

           Bản đồ

           Học tập Bác

           truy cập nhanh

           Liên kết

CHÀO MỪNG KỶ NIỆM 78 NĂM NGÀY CÁCH MẠNG THÁNG TÁM (19/8/1945-19/8/2023) VÀ QUỐC KHÁNH NƯỚC CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM (02/9/1945-02/9/2023)