Thứ ba, 03/10/2023
Chào mừng bạn đến với trang thông tin điện tử huyện Tuy Đức

CHÀO MỪNG KỶ NIỆM 78 NĂM NGÀY CÁCH MẠNG THÁNG TÁM (19/8/1945-19/8/2023) VÀ QUỐC KHÁNH NƯỚC CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM (02/9/1945-02/9/2023)

Huyện Tuy Đức chốt hồ sơ xét tuyển viên chức năm 2019

Hoàng Hưng Chia sẻ:

Đúng 17 giờ ngày 8/11/2019, UBND huyện Tuy Đức tỉnh Đăk Nông đã tiến hành chốt số lượng hồ sơ của các thí sinh nộp xét tuyển viên chức sự nghiệp giáo dục năm 2019, với sụ chúng kiến của các phòng ban liên quan, sau khi tiến hành kiểm đếm tổng số hồ sơ nộp xét tuyển là 240 bộ, trong đó bậc Mầm non là 138 bộ hồ sơ, bậc Tiểu học 75 bộ hồ sơ, bậc Trung học cơ sở 24 bộ hồ sơ và Trung tâm GDTX-GDNN 03 bộ hồ sơ. Trước đó phòng Nội vụ tiếp nhận hồ sơ từ ngày 9/10/2019 – 8/11/2019, theo thông báo số 130/ TB-UBND ngày 8/10/2019 của UBND huyện Tuy Đức về việc tuyển dụng viên chức sự nghiệp giáo dục năm 2019.

          Việc chốt hồ sơ đã tiến hành đúng ngày giờ qui định, nhằm đảm bảo tính nghiêm minh trong việc tiếp nhận hồ sơ của các thí sinh ứng tuyển.

Nguồn tin: Hoàng Hưng

           Học tập Bác

           truy cập nhanh

           Liên kết

CHÀO MỪNG KỶ NIỆM 78 NĂM NGÀY CÁCH MẠNG THÁNG TÁM (19/8/1945-19/8/2023) VÀ QUỐC KHÁNH NƯỚC CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM (02/9/1945-02/9/2023)