Thứ năm, 21/09/2023
Chào mừng bạn đến với trang thông tin điện tử huyện Tuy Đức

CHÀO MỪNG KỶ NIỆM 78 NĂM NGÀY CÁCH MẠNG THÁNG TÁM (19/8/1945-19/8/2023) VÀ QUỐC KHÁNH NƯỚC CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM (02/9/1945-02/9/2023)

KẾ HOẠCH Cưỡng chế buộc thực hiện biện pháp khắc phục hậu quả đối với 08 trường hợp chiếm đất tại Cụm công nghiệp – Tiểu thủ công nghiệp Quảng Tâm

Văn phòng HĐND-UBND Chia sẻ:

Nhằm thực hiện đúng các quy định của pháp luật trong công tác quản lý Nhà nước về đất đai, xử lý nghiêm minh các hành vi vi phạm trong lĩnh vực đất đai trên địa bàn huyện Tuy Đức và đảm bảo công bằng xã hội, tính pháp chế xã hội chủ nghĩa. UBND Huyện Tuy Đức ban hành Quyết định số 2023/QĐ-UBND ngày 09/12/2022 về việc thành lập Đoàn cưỡng chế buộc thực hiện biện pháp khắc phục hậu quả trong lĩnh vực đất đai đối với 08 trường hợp xác định đối tượng chiếm đất trái phép tại Cụm công nghiệp – tiểu thủ công nghiệp xã Quảng Tâm và Kế hoạch số 260/KH-UBND ngày 09/12/2022 về việc cưỡng chế buộc thực hiện biện pháp khắc phục hậu quả đối với 08 trường hợp chiếm đất trái phép tại Cụm công nghiệp – tiểu thủ công nghiệp xã Quảng Tâm. Theo kế hoạch, đoàn cưỡng chế của huyện sẽ tiến hành cưỡng chế đối với các trường hợp chiếm đất trái phép vào ngày 14/12/2022 và ngày 15/12/2022.

           Học tập Bác

           truy cập nhanh

           Liên kết

CHÀO MỪNG KỶ NIỆM 78 NĂM NGÀY CÁCH MẠNG THÁNG TÁM (19/8/1945-19/8/2023) VÀ QUỐC KHÁNH NƯỚC CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM (02/9/1945-02/9/2023)