Thứ hai, 27/03/2023
Chào mừng bạn đến với trang thông tin điện tử huyện Tuy Đức

🇻🇳Chào mừng 48 năm Ngày Giải phóng Gia Nghĩa – Đắk Nông (23/3/1975 – 23/3/2023)

Thông báo về việc hỗ trợ mức thu hồi đất dự án Ổn định dân cư xã Quảng Trực (giai đoạn 2)

Ban QLDA&PTQĐ Chia sẻ:

Phương án bồi thường

Phiếu lấy ý kiên

Nguồn tin: Ban QLDA&PTQĐ

           Học tập Bác

           truy cập nhanh

           Liên kết

🇻🇳Chào mừng 48 năm Ngày Giải phóng Gia Nghĩa – Đắk Nông (23/3/1975 – 23/3/2023)