Thứ bảy, 15/08/2020
Chào mừng bạn đến với trang thông tin điện tử huyện Tuy Đức

Nhân dân và cán bộ huyện Tuy Đức thi đua lập thành tích chào mừng Đại hội đại biểu Đảng bộ huyện lần thứ IV, nhiệm kỳ 2020 – 2025!

Tuyển dụng viên chức giáo dục năm 2019

Văn phòng HĐND-UBND Chia sẻ:

Tổng số nhu cầu tuyển dụng viên chức năm 2019 của các đơn vị sự nghiệp thuộc UBND huyện Tuy Đức là 147 chỉ tiêu, cụ thể văn bản đính kèm

           Học tập Bác

           truy cập nhanh

           Liên kết