Thứ bảy, 23/09/2023
Chào mừng bạn đến với trang thông tin điện tử huyện Tuy Đức

CHÀO MỪNG KỶ NIỆM 78 NĂM NGÀY CÁCH MẠNG THÁNG TÁM (19/8/1945-19/8/2023) VÀ QUỐC KHÁNH NƯỚC CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM (02/9/1945-02/9/2023)

Quyết định số 198/QĐ-UBND Về việc kiện toàn Đoàn Cưỡng chế buộc thực hiện biện pháp khắc phục hậuquả trong lĩnh vực đất đai đối với 07 trường hợp và thực hiện biện pháp khắcphục hậu quả đối với 01 trường hợp chiếm đất trái phép trong Cụm Côngnghiệp – Tiểu thủ công nghiệp Quảng Tâm do UBND huyện Tuy Đức quản lý

Phòng Tài nguyên-Môi trường, Văn phòng HĐND-UBND Chia sẻ:

           Học tập Bác

           truy cập nhanh

           Liên kết

CHÀO MỪNG KỶ NIỆM 78 NĂM NGÀY CÁCH MẠNG THÁNG TÁM (19/8/1945-19/8/2023) VÀ QUỐC KHÁNH NƯỚC CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM (02/9/1945-02/9/2023)