Chủ nhật, 24/09/2023
Chào mừng bạn đến với trang thông tin điện tử huyện Tuy Đức

CHÀO MỪNG KỶ NIỆM 78 NĂM NGÀY CÁCH MẠNG THÁNG TÁM (19/8/1945-19/8/2023) VÀ QUỐC KHÁNH NƯỚC CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM (02/9/1945-02/9/2023)

Chấp hành các quy định của pháp luật trong hoạt động kinh doanh dịch vụ karaoke, vũ trường.

Phạm Thị Kế Chia sẻ:

Trong thời gian qua, hoạt động kinh doanh dịch vụ karaoke và dịch vụ vũ trường tạm thời đóng cửa để phòng, chống dịch COVID-19. Thực hiện Công văn số 2884/UBND-KGVX ngày 11/6/2020 của UBND tỉnh Đắk Nông về việc triển khai kết luận của Thủ tướng Chính phủ tại Thông báo số 203/TB-VPCP ngày 10/6/2020 của Văn phòng Chính phủ. Trong đó, đã cho phép mở lại các dịch vụ vũ trường, karaoke.

Để hoạt động kinh doanh dịch vụ karaoke và dịch vụ vũ trường tuân thủ đầy đủ các quy định của pháp luật khi các dịch vụ này được mở cửa trở lại; Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch đề nghị UBND các huyện, thành phố phối hợp chỉ đạo các phòng, đơn vị có liên quan thực hiện nội dung sau.

1. Đẩy mạnh công tác tuyên truyền để các tổ chức và cá nhân tuân thủ các quy định của pháp luật về kinh doanh karaoke và vũ trường theo quy định tại Nghị định số 54/2019/NĐ-CP ngày 19/6/2019 của Chính phủ quy định về kinh doanh dịch vụ karaoke và dịch vụ vũ trường.

2. Tổ chức thanh tra, kiểm tra nhằm ngăn ngừa, chấn chỉnh, bài trừ một số tệ nạn xã hội và hành vi vi phạm pháp luật có nguy cơ cao xảy ra khi mở cửa lại các dịch vụ này (như sử dụng ma túy)./.

Nguồn tin: Phạm Thị Kế

           Học tập Bác

           truy cập nhanh

           Liên kết

CHÀO MỪNG KỶ NIỆM 78 NĂM NGÀY CÁCH MẠNG THÁNG TÁM (19/8/1945-19/8/2023) VÀ QUỐC KHÁNH NƯỚC CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM (02/9/1945-02/9/2023)