Thứ tư, 22/01/2020
Chào mừng bạn đến với trang thông tin điện tử huyện Tuy Đức

ĐÃ UỐNG RƯỢU, BIA KHÔNG LÁI XE

Đẩy mạnh tuyên truyền các hoạt động hưởng ứng Chiến dịch làm cho thế giới sạch hơn năm 2019.

Phạm Thị Kế Chia sẻ:

         

Nằm trong Kế hoạch tuyên truyền của Phòng Văn hóa và Thông tin về hưởng ứng Chiến dịch làm cho thế giới sạch hơn năm 2019. Nhằm nâng cao hiệu lực, hiệu quả các hoạt động hưởng ứng chiến dịch làm cho thế giới sạch hơn do Australia khởi xướng từ năm 1993 và Chương trình Môi trường Liên hợp Quốc phát động trên phạm vi toàn cầu, thu hút sự tham gia hưởng của hang trăm triệu người và hơn 130 quốc gia trên thế giới. Phòng Văn hóa và Thông tin đã triển khai bằng công văn, tin, bài trên các phương tiện thông tin đại chúng, panô, áp phích, băng rôn…đồng thời phát động phong trào “chống rác thải nhựa”. Đẩy mạnh tuyên truyền các hoạt động góp phần hưởng ứng Chiến dịch làm cho thế giới sạch hơn năm 2019./.

Nguồn tin: Phạm Thị Kế

           Học tập Bác

           truy cập nhanh

           Liên kết