Thứ sáu, 22/09/2023
Chào mừng bạn đến với trang thông tin điện tử huyện Tuy Đức

CHÀO MỪNG KỶ NIỆM 78 NĂM NGÀY CÁCH MẠNG THÁNG TÁM (19/8/1945-19/8/2023) VÀ QUỐC KHÁNH NƯỚC CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM (02/9/1945-02/9/2023)

Đẩy mạnh tuyên truyền Tháng hành động phòng, chống ma túy năm 2020.

Phạm Thị Kế Chia sẻ:

Nhằm phát động đợt tuyên truyền sâu rộng về tác hại của tệ nạn ma túy, nhất là tác hại của các loại ma túy tổng hợp và các chất hướng thần; các chủ trương, chính sách Đảng, Nhà nước; Chương trình công tác của địa phương về công tác phòng, chống tội phạm và tệ nạn ma túy, tạo sự chuyển biến về nhận thức của mỗi tổ chức, cá nhân, từ đó tích cực tham gia phòng, chống ma túy. Tháng hành động phòng, chống ma túy phải được tổ chức thực hiện nghiêm túc, thiết thực, hiệu quả, phù hợp với điều kiện từng đơn vị, địa phương.

Nhiệm vụ trọng tâm là:

– Tập trung tuyên truyền, giáo dục về hiểm họa của các loại ma túy, nhất là tác hại của ma túy tổng hợp, cần sa và các chất hướng thần mới bằng nhiều hình thức để nâng cao nhận thức cho cộng đồng, đặc biệt là thế hệ trẻ; phổ biếnsâu rộng chủ trương, chính sách mới về công tác cai nghiện ma túy, điều trị thay thế nghiện các chất dạng thuốc phiện bằng Methadone; hướng dẫn giúp nhân dân nhận diện tội phạm và vi phạm pháp luật, phương thức, thủ đoạn mới của tội phạm, ma túy, tệ nạn xã hội như: phương thức, biện pháp để phòng ngừa số đối tượng nghiện, sử dụng ma túy có biểu hiện “ngáo đá” gây án; cách nhận biết cây cần sa, tác hại của ma túy tổng hợp, tập trung vào các loại ma túy mới để giúp người dân nâng cao tinh thần cảnh giác, chủ động phòng ngừa, tích cực tham gia phát hiện, tố giác tội phạm.

– Chú trọng đổi mới nội dung, duy trì và phát huy loại hình tuyên truyền có hiệu quả. Lựa chọn các loại hình thông tin, tuyên truyền phù hợp với từng địa bàn, đối tượng, đặc biệt cần quan tâm đến những địa bàn trọng điểm, phức tạp về an ninh, trật tự, chú trọng chỉ đạo tuyên truyền điểm với các đối tượng có nguy cơ cao như học sinh, sinh viên, các đối tượng là lái xe tải, xe khách, xe taxi, đối tượng trong nhà hàng, cơ sở kinh doanh dịch vụ có điều kiện, đối tượng có biểu hiện vi phạm về tội phạm và tệ nạn ma túy ở cộng đồng.

– Triển khai đồng bộ các hoạt động tuyên truyền từ khu dân cư đến các cơ quan, doanh nghiệp, trường học; tổ chức phát động phong trào tố giác tội phạm; lồng ghép các nội dung tuyên truyền phòng, chống ma túy vào chương trình các hoạt động văn nghệ, thể thao, thi tìm hiểu, hội nghị, nói chuyện chuyên đề,…

– Đẩy mạnh các hoạt động thông tin, tuyên truyền về tác hại của tội phạm, tệ nạn ma túy, tuyên truyền về các mô hình công tác cai nghiện ma túy có hiệu quả tại cộng đồng, vận động nhân dân tích cực phát hiện, tố giác tội phạm và phối hợp với lực lượng Công an tham gia đấu tranh phòng, chống ma túy. Tăng cường đưa tin, bài, phóng sự phản ánh các hoạt động phòng, chống ma túy trên các phương tiện thông tin đại chúng như các vụ bắt giữ tội phạm ma túy, các vụ trồng cây cần sa, những gương điển hình về công tác đấu tranh phòng, chống ma túy, những người cai nghiện ma túy thành công.

– Phối hợp với các đơn vị liên tuyên truyền, giáo dục về phòng, chống ma túy, tác hại của ma túy, nhất là ở địa bàn các xã, phường, thị trấn thông qua các hình thức văn hóa, nghệ thuật, các hoạt động thể dục, thể thao, hoạt động du lịch.

          Hình thức tuyên truyền:

– Triển khai thực hiện Tháng hành động phòng, chống ma túy năm 2020 gắn nội dung xây dựng gia đình văn hoá, thôn, bon, bản văn hoá, cơ quan, đơn vị văn hoá với công tác phòng chống ma tuý, xây dựng môi trường sống lành mạnh không có tệ nạn ma tuý ở cộng đồng dân cư.

          – Tuyên truyền, phát động cộng đồng tham gia tuyên truyền, vận động và hỗ trợ cho người nghiện ma tuý. Tuyên truyền, vận động xoá bỏ việc trồng cây có chứa chất gây nghiện, tuyên truyền ngăn chặn việc sử dụng trái phép các chất gây nghiện, coi đây là một trong những chỉ tiêu đánh giá hàng năm của Ban văn hoá xã hội cấp xã và Ban vận động “Phong trào toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hoá ở khu dân cư”.

          – Hình thức tuyên truyền: xe loa, tờ rơi, mit tinh, thông tin lưu động, cổ động trực quan, các hoạt động văn hóa văn nghệ, thể dục thể thao.

Nguồn tin: Phạm Thị Kế

           Học tập Bác

           truy cập nhanh

           Liên kết

CHÀO MỪNG KỶ NIỆM 78 NĂM NGÀY CÁCH MẠNG THÁNG TÁM (19/8/1945-19/8/2023) VÀ QUỐC KHÁNH NƯỚC CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM (02/9/1945-02/9/2023)