Thứ tư, 04/10/2023
Chào mừng bạn đến với trang thông tin điện tử huyện Tuy Đức

CHÀO MỪNG KỶ NIỆM 78 NĂM NGÀY CÁCH MẠNG THÁNG TÁM (19/8/1945-19/8/2023) VÀ QUỐC KHÁNH NƯỚC CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM (02/9/1945-02/9/2023)

Tăng cường tuyên truyền công tác bảo đảm an toàn thực phẩm trên địa bàn huyện.

Phạm Thị Kế Chia sẻ:

Nhằm tuyên truyền, nâng cao nhận thức về an toàn thực phẩm cho tổ chức, cá nhân sản xuất, kinh doanh và tiêu dùng sản phẩm nông lâm thủy sản đồng thời vận động người dân áp dụng sản xuất nông nghiệp hữu cơ, thực hành nông nghiệp tốt (GAP), thực hành sản xuấ tốt (GMP); kết nối chuỗi cung ứng thực phẩm, xử lý nghiêm các cơ sở vi phạm pháp luật về an toàn thực phẩm.

Thực hiện công văn số 231/STTTT-TTBCXB, ngày 19/3/2020 của Sở Thông tin và Truyền thông về việc tăng cường tuyên truyền công tác bảo đảm an toàn thực phẩm trên địa bàn huyện. Phòng Văn hóa và Thông tin triển khai công văn đề nghị Trung Tâm Văn hóa – Thể thao và Truyền thông, Ủy ban nhân dân các xã tổ chức tuyên truyền mạnh mẽ và đồng bộ các hoạt động thông tin, giáo dục và truyền thông trên các phương tiện thông tin đại chúng (Đài phát thanh, panô, áp phích, tờ rơi,…) về kiến thức an toàn thực phẩm góp phần làm thay đổi nhận thức của người sản xuất, sơ chế, chế biến, kinh doanh sản phẩm nông lâm thủy sản trên địa bàn huyện.

Thông tin về các cơ ở sản xuất, kinh doanh vật tư nông nghiệp, sản phẩm nông lâm thủy sản đã được chứng nhận đủ điều kiện đảm bảo an toàn thực phẩm và đã áp dụng hệ thống quản lý chất lượng tiên tiến (VietGAP, GMP, HACCP…); Thông tin về thực phẩm an toàn; các cửa hàng kinh doanh sản phẩm an toàn có xác nhận của các cơ quan quản lý chuyên môn, đồng thời lên án hành vi vi phạm pháp luật về an toàn thực phẩm để người tiêu dùng biết.

Phổ biến, tuyên truyền các quy định của pháp luật về đảm bảo chất lượng vật tư nông nghiệp, an toàn thực phẩm sản phẩm nông lâm thủy sản; thông tin kịp thời chính xác đến người dân kết quả thanh tra, kiểm tra về an toàn thực phẩm. Trong đó nêu rõ tên, địa chỉ các cơ sở, sản xuất không đảm bảo an toàn thực phẩm trên các phương tiện thông tin đại chúng.

Nguồn tin: Phạm Thị Kế

           Học tập Bác

           truy cập nhanh

           Liên kết

CHÀO MỪNG KỶ NIỆM 78 NĂM NGÀY CÁCH MẠNG THÁNG TÁM (19/8/1945-19/8/2023) VÀ QUỐC KHÁNH NƯỚC CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM (02/9/1945-02/9/2023)