Thứ ba, 03/10/2023
Chào mừng bạn đến với trang thông tin điện tử huyện Tuy Đức

CHÀO MỪNG KỶ NIỆM 78 NĂM NGÀY CÁCH MẠNG THÁNG TÁM (19/8/1945-19/8/2023) VÀ QUỐC KHÁNH NƯỚC CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM (02/9/1945-02/9/2023)

Tăng cường tuyên truyền Tháng hành động vì trẻ em năm 2020.

Phạm Thị Kế Chia sẻ:

Thực hiện Kế hoạch số 254/KH-UBND, ngày 21/5/2020 của Uỷ ban nhân dân tỉnh về triển khai Tháng hành động vì trẻ em năm 2020.

Nhằm tăng cường công tác truyền thông trên các phương tiện thông tin đại chúng, truyền thông xã hội nâng cao nhận thức và trách nhiệm bảo vệ, chăm sóc trẻ em của các cấp, các ngành và người dân.

Sở Thông tin và Truyền thông đề nghị các cơ quan báo chí, truyền thông; tuyên truyền các hoạt động hưởng ứng Tháng hành động vì trẻ em phải đảm bảo thiết thực, hữu ích đối với trẻ em với Chủ đề: “Chung tay bảo vệ trẻ em, phòng, chống xâm hại trẻ em”; Thời gian tập trung tuyên truyền: Từ ngày 01/6/2020 đến 30/6/2020.

Tuyên truyền trên các phương tiện thông tin, truyền thông của đơn vị về pháp luật, chính sách liên quan đến trẻ em; đăng tải các khẩu hiệu, thông điệp của Tháng hành động vì trẻ em; tổ chức các hoạt động truyền thông tại cộng đồng về phòng, chống tảo hôn, phòng, chống tình trạng trẻ em bỏ học, bảo vệ trẻ em, thông tin, tố cáo hành vi bạo lực, xâm hại trẻ em, phòng, chống tai nạn, thương tích trẻ em; phòng chống dịch COVID-19 cho trẻ em; truyền thông về Tổng đài điện thoại quốc gia bảo vệ trẻ em số 111 và hệ thống cung cấp dịch vụ bảo vệ trẻ em tại địa phương; nêu gương những tập thể, cá nhân có đóng góp tích cực trong công tác bảo vệ, chăm sóc trẻ em, đặc biệt là công tác phòng, chống xâm hại trẻ em trên các kênh thông tin đại chúng.

Nguồn tin: Phạm Thị Kế

           Học tập Bác

           truy cập nhanh

           Liên kết

CHÀO MỪNG KỶ NIỆM 78 NĂM NGÀY CÁCH MẠNG THÁNG TÁM (19/8/1945-19/8/2023) VÀ QUỐC KHÁNH NƯỚC CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM (02/9/1945-02/9/2023)