Thứ bảy, 03/06/2023
Chào mừng bạn đến với trang thông tin điện tử huyện Tuy Đức

Mừng đất nước đổi mới, mừng Đảng quang vinh, mừng xuân Quý Mão! Nhiệt liệt chào mừng 93 năm Ngày thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam (03/02/1930- 03/02/2023)!

Tiếp tục thực hiện các biệnpháp an toàn phòng,chống dịch Covid-19 trong lĩnh vực văn hóa, thể thao và du lịch.

Phạm Thị Kế Chia sẻ:

Để tiếp tục quán triệt nghiêm, có hiệu quả chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủvề thực hiện mục tiêu kép: vừa sẵn sàng phòng, chống dịch, vừa đẩy mạnh phát triển kinh tế – xã hội đồng thời nâng cao năng lực, hiệu quả công tác phòng, chống dịch bệnh Covid-19 trong lĩnh vực văn hóa, thể thao, du lịch và Thực hiện Công văn số 1128/UBND-KGVX, ngày 12/3/2021 của UBND tỉnh Đắk Nông về thực hiện các biện pháp an toàn phòng, chống dịch Covid-19 trong lĩnh vực văn hóa, thể thao và du lịch.

Ủy ban nhân dân huyện chỉ đạo như sau:

1.Thống nhất các hoạt động lễ hội, văn hóa, thể dục thể thao, sự kiện có tập trung đông người được tổ chức hoạt động trở lại nhưng phải đảm bảo an toàn phòng, chống dịch, thực hiện nghiêm yêu cầu 5K (đeo khẩu trang, rửa tay khử khuẩn, giữ khoảng cách an toàn, không tụ tập đông người, khai báo y tế), kiểm tra thân nhiệt, cài đặt và sử dụng ứng dụng Bluezone.

Đối với những sự kiện lớn cần thiết phải có sự hướng dẫn của cơ quan y tế về các biện pháp phòng, chống dịch Covid-19.

2. Việc tổ chức lễ hội thực hiện theo quy định tại Nghị định số 110/2018/NĐ-CP ngày 29/8/2018 của Chính phủ quy định về quản lý và tổ chức lễ hội. Đối với các lễ hội, sự kiện tại địa phương cần tăng cường công tác quản lý, bảo đảm an toàn, hiệu quả, thực hiện nếp sống văn minh trong lễ hội; giữ gìn và phát huy bản sắc văn hóa dân tộc; đảm bảo môi trường an toàn và phát huy giá trị lễ hội; đồng thời, thực hiện các biện pháp phòng, chống dịch Covid-19 theo hướng dẫn của cơ quan y tế.

3. Phòng Văn hóa và Thông tin tiếp tục thực hiện một số biện pháp phòng, chống dịch Covid-19:

– Chỉ đạo các cơ sở lưu trú đăng ký và khai báo an toàn Covid-19 trên hệ thống điện tử theo hướng dẫn tại Công văn số 4159/BVHTTDL-TCDL ngày 09/11/2020 của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch để kết nối với hệ thống an toàn Covid-19 quốc gia.Hướng dẫn các Công ty lữ hành, khu du lịch có đưa, đón khách về từ vùng dịch phải thực hiệnkhai báo y tế bắt buộc tại cơ sở y tế gần nhất theo quy định.

– Rà soát các cơ sở kinh doanh lưu trú (theo Quyết định số 1350/QĐ-UBND ngày 08/9/2020 của UBND tỉnh Đắk Nông) trên địa bàn huyện chuẩn bị các điều kiện cần thiết về cơ sở vật chất, kỹ thuật, con người phục vụ cho việc cách ly y tế theo đúng các quy định về phòng, chống dịch Covid-19.

– Nghiên cứu, triển khai các hình thức quảng bá để kích cầu du lịch sau khi dịch bệnh đã được kiểm soát, đảm bảo phù hợp với tình hình thực tế tại địa phương.

4. Yêu cầu các phòng, ban, ngành, UBND các xã:

Chủ động xử lý, chỉ đạo thường xuyên công tác phòng, chống dịch Covid-19 trên địa bàn, kịp thời báo cáo UBNDhuyện, Ban Chỉ đạo phòng chống dịch bệnh ở người củahuyện xem xét, quyết định những vấn đề lớn, mới phát sinh./.

Nguồn tin: Phạm Thị Kế

           Học tập Bác

           truy cập nhanh

           Liên kết

Mừng đất nước đổi mới, mừng Đảng quang vinh, mừng xuân Quý Mão! Nhiệt liệt chào mừng 93 năm Ngày thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam (03/02/1930- 03/02/2023)!