Thứ sáu, 29/09/2023
Chào mừng bạn đến với trang thông tin điện tử huyện Tuy Đức

CHÀO MỪNG KỶ NIỆM 78 NĂM NGÀY CÁCH MẠNG THÁNG TÁM (19/8/1945-19/8/2023) VÀ QUỐC KHÁNH NƯỚC CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM (02/9/1945-02/9/2023)

Tiếp tục triển khai công tác đảm bảo an toàn thực phẩm trên địa bàn huyện Tuy Đức

Phạm Thị Kế Chia sẻ:

Vừa qua, UBND huyện Tuy Đức ban hành Công văn số 1652/UBND-VP về việc tiếp tục triển khai công tác đảm bảo an toàn thực phẩm. UBND huyện chỉ đạo các phòng, đơn vị theo chức năng, nhiệm vụ phối hợp với các đơn vị liên quan tham mưu UBND huyện tiếp tục thực hiện có hiệu quả công tác quản lý nhà nước về an toàn thực phẩm tại đại phương. Đẩy mạnh công tác tuyên truyền, vận động các tổ chức, cá nhân, cơ sở sản xuất, kinh doanh, chế biến thực phẩm chấp hành nghiêm các quy định về an toàn thực phẩm. Xử lý nghiêm các đối tượng vi phạm an trong sản xuất, kinh doanh theo đúng quy định của pháp luật./.

Nguồn tin: Phạm Thị Kế

           Học tập Bác

           truy cập nhanh

           Liên kết

CHÀO MỪNG KỶ NIỆM 78 NĂM NGÀY CÁCH MẠNG THÁNG TÁM (19/8/1945-19/8/2023) VÀ QUỐC KHÁNH NƯỚC CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM (02/9/1945-02/9/2023)