Thứ bảy, 30/09/2023
Chào mừng bạn đến với trang thông tin điện tử huyện Tuy Đức

CHÀO MỪNG KỶ NIỆM 78 NĂM NGÀY CÁCH MẠNG THÁNG TÁM (19/8/1945-19/8/2023) VÀ QUỐC KHÁNH NƯỚC CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM (02/9/1945-02/9/2023)

Tổ chức các hoạt động kỷ niệm 96 năm ngày Báo chí cách mạng Việt Nam

Phạm Thị Kế Chia sẻ:

Thực hiện kết luận, chỉ đạo của Thường trực Tỉnh ủy về việc tổ chức các hoạt động kỷ niệm 96 năm ngày Báo chí cách mạng Việt Nam; Ủy ban nhân dân tỉnh chỉ đạo Ủy ban nhân dân các huyện thực hiện một số nhiệm vụ như sau:

– Tổ chức các hoạt động kỷ niệm thiết thực trên cơ sở điều kiện thực tế và đảm bảo công tác phòng, chống dịch bệnh Covid-19 nhằm tôn vinh, biểu dương đội ngũ làm công tác truyền thông ở cơ sở (phóng viên, biên tập viên làm công tác truyền thanh, truyền hình cấp huyện, thành phố, cấp xã; người làm công tác biên tập bản tin, tập san, trang thông tin điện tử tại địa phương).

– Chỉ đạo triển khai tuyên truyền kỷ niệm 96 năm Ngày Báo chí Cách mạng Việt Nam (21/6/1925 – 21/6/2021) trên hệ thống cổ động trực quan và hệ thống truyền thanh cơ sở.

Nguồn tin: Phạm Thị Kế

           Học tập Bác

           truy cập nhanh

           Liên kết

CHÀO MỪNG KỶ NIỆM 78 NĂM NGÀY CÁCH MẠNG THÁNG TÁM (19/8/1945-19/8/2023) VÀ QUỐC KHÁNH NƯỚC CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM (02/9/1945-02/9/2023)