Thứ ba, 21/03/2023
Chào mừng bạn đến với trang thông tin điện tử huyện Tuy Đức

Mừng đất nước đổi mới, mừng Đảng quang vinh, mừng xuân Quý Mão! Nhiệt liệt chào mừng 93 năm Ngày thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam (03/02/1930- 03/02/2023)!

Tuyên truyền bảo vệ và phát triển người tiêu dùng trên địa bàn tỉnh năm 2020.

Phạm Thị Kế Chia sẻ:

  Thực hiện công tác thông tin, tuyên truyền khẳng định vai trò, vị trí tầm quan trọng của công tác bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng với sự phát triển ổn định, bền vững của xã hội và đất nước; nâng cao trách nhiệm, khuyến khích và thu hút sự quan tâm, hợp tác đông đảo người tiêu dùng, cơ quan, đoàn thể, các tổ chức xã hội, doanh nghiệp bằng những hành động thiết thực tạo nên hiệu quả và tính xã hội hóa ngày càng cao của các hoạt động bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng trên địa bàn tỉnh.

Sở Thông tin và Truyền thông đề nghị các cơ quan, đơn vị, các cơ quan báo chí, truyền thông căn cứ vào nội dung của Kế hoạch số 79/KH-UBND ngày 20/2/2020 của UBND tỉnh về việc bảo vệ và phát triển quyền lợi người tiêu dùng trên địa bàn tỉnh năm 2020, triển khai thực hiện tốt công tác tuyên truyền, đưa tin rộng rãi các nội dung liên quan đến công tác tuyên truyền, giáo dục, phổ biến pháp luật và các chính sách về bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng; tuyên truyền mục đích ý nghĩa ngày quyền của người tiêu dùng Việt Nam và các hoạt động liên quan đến chủ đề “Bảo vệ người tiêu dùng trong thương mại điện tử” tạo cơ sở để huy động, tập trung sự quan tâm, hưởng ứng, tham gia, của toàn xã hội đối với công tác bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng trên các phương tiện thông tin đại chúng, Đài phát thanh và truyền hình, cổng thông tin điện, Trung tâm Văn hóa Thể thao Truyền thông huyện và thành phố./.

Nguồn tin: Phạm Thị Kế

           Học tập Bác

           truy cập nhanh

           Liên kết

Mừng đất nước đổi mới, mừng Đảng quang vinh, mừng xuân Quý Mão! Nhiệt liệt chào mừng 93 năm Ngày thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam (03/02/1930- 03/02/2023)!