Thứ bảy, 30/09/2023
Chào mừng bạn đến với trang thông tin điện tử huyện Tuy Đức

CHÀO MỪNG KỶ NIỆM 78 NĂM NGÀY CÁCH MẠNG THÁNG TÁM (19/8/1945-19/8/2023) VÀ QUỐC KHÁNH NƯỚC CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM (02/9/1945-02/9/2023)

Tuyên truyền các biện pháp phòng, chống buôn lậu

Phạm Thị Kế Chia sẻ:

Sở Thông tin và Truyền thông vừa có công văn đề nghị các cơ quan, đơn vị có liên quan triển khai tuyên truyền một số nội dung sau:

– Đẩy mạnh công tác tuyên truyền tới người dân, xã hội, nhằm kịp thời phát hiện, ngăn chặn hành vi buôn lậu, gian lận thương mại mặt hàng xăng dầu đặc biệt là hành vi pha trộn, tiêu thụ xăng dầu giả, kém chất lượng xảy ra trên một số địa bàn.

– Tuyên truyền chống buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giải, đặc biệt là chống sản xuất, buôn bán hàng giải, hàng nhái, các sản phẩm vi phạm sở hữu trí tuệ.

– Tiếp tục tuyê truyền chống buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả, đặc biệt là chống sản xuất, buôn bán hàng giả, hàng nhái, các sản phẩm vi phạm sở hữu trí tuệ.

– Phê phán, lên án các hành vi buôn lậu, gian lận thương mại, sản xuất kinh doanh hàng giả; phản ánh tình hình và kết quả công tác đấu tranh chống buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả tại địa phương và trên địa bàn tỉnh.

– Biểu dương những tấm gương tích cực, những địa phương, đơn vị làm tốt; phê phán những hành vi tiêu cực, tham nhũng, thiếu tinh thần trách nhiệm trong công tác đấu tranh phòng, chống tội phạm, chống buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả.

Nguồn tin: Phạm Thị Kế

           Học tập Bác

           truy cập nhanh

           Liên kết

CHÀO MỪNG KỶ NIỆM 78 NĂM NGÀY CÁCH MẠNG THÁNG TÁM (19/8/1945-19/8/2023) VÀ QUỐC KHÁNH NƯỚC CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM (02/9/1945-02/9/2023)