Thứ tư, 04/10/2023
Chào mừng bạn đến với trang thông tin điện tử huyện Tuy Đức

CHÀO MỪNG KỶ NIỆM 78 NĂM NGÀY CÁCH MẠNG THÁNG TÁM (19/8/1945-19/8/2023) VÀ QUỐC KHÁNH NƯỚC CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM (02/9/1945-02/9/2023)

Tuyên truyền, khuyến cáo người dân không đi đến các nước có xảy ra dịch bệnh Covid-19.

Phạm Thị Kế Chia sẻ:

Thực hiện Công văn số 953/UBND-KGVX ngày 6/3/2020 của UBND tỉnh về việc triển khai thực hiện Chỉ thị số 10/CT-TTg ngày 25/02/2020 của Thủ tướng Chính phủ về việc đẩy mạnh phòng, chống dịch Covid-19 trên địa bàn tỉnh và tiếp tục triển khai công tác tuyên truyền về phòng, chống dịch bệnh Covid-19; thông tin đề cao cảnh giác, không được lơ là, chủ quan, thực hiện nghiêm các giải pháp phòng, chống dịch theo đúng chỉ đạo của Trung ương.

Sở Thông tin và Truyền thông đề nghị các cơ quan, đơn vị, các cơ quan báo chí, truyền thông thực hiện tốt công tác tuyên truyền, khuyến cáo trên các phương tiện báo chí và các hình thức khác về nội dung: Công dân Việt Nam không đến các vùng có dịch ở các nước như Trung Quốc, Hàn Quốc, Ý, Nhật Bản, Iran, Singapo, Hồng Kông, Mỹ, Đức… khi không cần thiết. Trường hợp vẫn đi thì khi nhập cảnh vào Việt Nam sẽ thực hiện cách ly tập trung 14 ngày theo quy định./.

Nguồn tin: Phạm Thị Kế

           Học tập Bác

           truy cập nhanh

           Liên kết

CHÀO MỪNG KỶ NIỆM 78 NĂM NGÀY CÁCH MẠNG THÁNG TÁM (19/8/1945-19/8/2023) VÀ QUỐC KHÁNH NƯỚC CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM (02/9/1945-02/9/2023)