Thứ hai, 25/09/2023
Chào mừng bạn đến với trang thông tin điện tử huyện Tuy Đức

CHÀO MỪNG KỶ NIỆM 78 NĂM NGÀY CÁCH MẠNG THÁNG TÁM (19/8/1945-19/8/2023) VÀ QUỐC KHÁNH NƯỚC CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM (02/9/1945-02/9/2023)

Tuyên truyền phòng, chống buôn lậu mặt hàng lúa từ Campuchia về Việt Nam.

Phạm Thị Kế Chia sẻ:

Thực hiện Công Văn số 88/VPTT – TH ngày 10/4/2020 của Văn phòng thường trực Ban Chỉ đạo 389 quốc gia về việc tăng cường chống buôn lậu mặt hàng lúa từ Campuchia về Việt Nam, Công văn số 20/BCĐ-CQTT ngày 24/4/2020 của BCĐ 389/ĐP tỉnh Đắk Nông về tăng cường chống buôn lậu mặt hàng lúa từ Campuchia về Việt Nam.

Để kịp thời phát hiện, ngăn chặn, không để phát sinh hoạt động  buôn lậu, vận chuyển trái phép mặt hàng lúa qua biên giới, Sở Thông tin và Truyền thông đề nghị các cơ quan báo chí, truyền thông; Phòng Văn hóa – Thông tin, Trung tâm Văn hóa – Thể thao và Truyền thông các huyện, thành phố đẩy mạnh thông tin, tuyên truyền một số nội dung sau:

– Đẩy mạnh tuyên truyền các văn bản chỉ đạo của Bộ Chính trị, Ban Bí thư, của Chính phủ và Thủ tướng Chính phủ, của tỉnh Đắk Nông về công tác phòng, chống dịch Covid-19 trong hoạt động xuất khẩu, nhập khẩu, xuất cành, nhập cảnh qua các cửa khẩu, lối mở biên giới giữa Việt Nam và Campuchia để người dân và doanh nghiệp chấp hành nghiêm các quy định của pháp luật về hoạt động xuất nhập khẩu hàng hóa, xuất nhập cảnh người và phương tiện qua lại giữa Việt Nam và Campuchia; tuyên truyền các quy định về công tác phòng, chống dịch bệnh Covid – 19 trong giai đoạn hiện nay.

– Phối hợp với các cơ quan chức năng có liên quan tuyên truyền các giải pháp phòng, chống lậu lúa gạo từ Campuchia về Việt Nam; công tác tuần tra, kiểm soát, bắt giữ, xử lý nghiêm những đối tượng có hành vi buôn lậu, vận chuyển trái phép hàng hóa qua biên giới nói chung, mặt hàng lúa nói riêng.

(Gửi kèm Công văn số 88/VPTT – TH ngày 10/4/2020 của Văn phòng thường trực BCĐ 389 quốc gia và Thông báo số 132/TB-VPCP ngày 29/3/2020 của Văn phòng Chính phủ;  Công văn số 20/BCĐ-CQTT ngày 24/4/2020 của BCĐ 389/ĐP tỉnh Đắk Nông về tăng cường chống buôn lậu mặt hàng Lúa từ Campuchia về Việt Nam).

Nguồn tin: Phạm Thị Kế

           Học tập Bác

           truy cập nhanh

           Liên kết

CHÀO MỪNG KỶ NIỆM 78 NĂM NGÀY CÁCH MẠNG THÁNG TÁM (19/8/1945-19/8/2023) VÀ QUỐC KHÁNH NƯỚC CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM (02/9/1945-02/9/2023)