Chủ nhật, 26/03/2023
Chào mừng bạn đến với trang thông tin điện tử huyện Tuy Đức

🇻🇳Chào mừng 48 năm Ngày Giải phóng Gia Nghĩa – Đắk Nông (23/3/1975 – 23/3/2023)

Quyết định số 1224/QĐ-UBND ngày 17/8/2020 của UBND tỉnh Đắk Nông v/v phê duyệt Quy trình nội bộ thủ tục hành chính lĩnh vực Đầu thầu thuộc thẩm quyền quản lý của Sở Kế hoạch và Đầu tư thực hiện tại Cổng dịch vụ công của tỉnh

UBND tỉnh Đăk Nông Chia sẻ:

           Học tập Bác

           truy cập nhanh

           Liên kết

🇻🇳Chào mừng 48 năm Ngày Giải phóng Gia Nghĩa – Đắk Nông (23/3/1975 – 23/3/2023)