Thứ tư, 22/03/2023
Chào mừng bạn đến với trang thông tin điện tử huyện Tuy Đức

Mừng đất nước đổi mới, mừng Đảng quang vinh, mừng xuân Quý Mão! Nhiệt liệt chào mừng 93 năm Ngày thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam (03/02/1930- 03/02/2023)!

Quyết định số 1274/QĐ-UBND ngày 25 08 2020 của UBND tỉnh Đắk Nông v/v công bố Danh mục thủ tục hành chính chuẩn hóa trong lĩnh vực Quản tài viên và Hành nghề quản lý, thanh lý tài sản thuộc thẩm quyền quán lý của Sở Tư pháp

UBND tỉnh Đăk Nông Chia sẻ:

           Học tập Bác

           truy cập nhanh

           Liên kết

Mừng đất nước đổi mới, mừng Đảng quang vinh, mừng xuân Quý Mão! Nhiệt liệt chào mừng 93 năm Ngày thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam (03/02/1930- 03/02/2023)!