Thứ sáu, 24/03/2023
Chào mừng bạn đến với trang thông tin điện tử huyện Tuy Đức

🇻🇳Chào mừng 48 năm Ngày Giải phóng Gia Nghĩa – Đắk Nông (23/3/1975 – 23/3/2023)

Thực hiện chủ trương “1+1”, mỗi đoàn viên giới thiệu được ít nhất một thanh niên tham gia tổ chức Đoàn, Hội, giai đoạn 2018-2022

Vũ Thị Cúc Chia sẻ:

Thực hiện sự chỉ đạo của Ban Thường vụ Tỉnh đoàn Đắk Nông; nhằm mục đích phát huy vai trò nêu gương, nòng cốt của đoàn viên trong thu hút, tập hợp, đoàn kết thanh niên; bồi dưỡng, kết nạp đoàn viên mới có phẩm chất chính trị, đạo đức tốt, hăng hái học tập và lao động sáng tạo, giàu nhiệt huyết, tiêu biểu trong phong trào thanh thiếu nhi ở cơ sở. Nâng cao vai trò, trách nhiệm của tổ chức Đoàn các cấp trong việc chủ động chăm lo bồi dưỡng, tạo nguồn phát triển đoàn viên mới. Gắn việc kết nạp đoàn viên mới với việc xây dựng, củng cố, nâng cao chất lượng tổ chức cơ sở Đoàn.

Trong năm 2019, để nâng cao tỷ lệ đoàn kết tập hợp thanh niên vào tổ chức, Ban Thường vụ Huyện đoàn đã tập trung chỉ đạo đến các cơ sở Đoàn đề ra nhiều giải pháp phát triển đoàn viên, hội viên trong đó đặc biệt quan tâm triển khai chủ trương “1+1”, mỗi đoàn viên giới thiệu ít nhất một thanh niên tham gia Đoàn, Hội theo tinh thần Nghị quyết Đại hội Đoàn toàn quốc lần thứ XI.

Qua đó, đã giới thiệu 2.495 thanh niên tham gia vào tổ chức Đoàn, Hội; đã kết nạp được 495 đội viên, thanh niên ưu tú vào tổ chức Đoàn; giới thiệu 165 đoàn viên ưu tú tham gia học cảm tình đảng, góp phần tích cực vào việc nâng cao chất lượng cơ sở Đoàn, đảm bảo tính kế thừa và là đội dự bị tin cậy của Đảng Cộng sản Việt Nam.

Nguồn tin: Vũ Thị Cúc
Ngày sách và Văn hóa đọc Việt Nam trên địa bàn tỉnh Đắk Nông năm 2023
48 NĂM GIẢI PHÓNG GIA NGHĨA – ĐẮK NÔNG
Cháo mừng thành lập đảng bộ tỉnh

           Bản đồ

           Học tập Bác

           truy cập nhanh

           Liên kết

🇻🇳Chào mừng 48 năm Ngày Giải phóng Gia Nghĩa – Đắk Nông (23/3/1975 – 23/3/2023)