Thứ tư, 27/09/2023
Chào mừng bạn đến với trang thông tin điện tử huyện Tuy Đức

CHÀO MỪNG KỶ NIỆM 78 NĂM NGÀY CÁCH MẠNG THÁNG TÁM (19/8/1945-19/8/2023) VÀ QUỐC KHÁNH NƯỚC CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM (02/9/1945-02/9/2023)

Thực hiện công tác cải cách hành chính

Hồng Hoa Chia sẻ:

Cải cách hành chính là một trong những nhiệm vụ trong hệ thống hành chính nhà nước. Tiếp tục phát huy thành tích đạt được, năm 2019 huyện tập trung cho công tác lãnh đạo, chỉ đạo, phấn đấu thực hiện hoàn thành 19/19 nhiệm vụ được giao theo kế hoạch CCHC năm 2019, góp phần nâng cao chất lượng phục vụ nhân dân.

Xác định công tác CCHC là nhiệm vụ quan trọng, ngay từ đầu năm 2019, trên cơ sở kế hoạch CCHC của tỉnh, Tuy Đức đã xây dựng kế hoạch triển khai thực hiện phù hợp với tình hình thực tế của địa phương, xác định đầy đủ các nhiệm vụ theo các lĩnh vực CCHC trong Chương trình tổng thể CCHC giai đoạn 2016 – 2020; đặc biệt huyện có 100% đơn vị phân công người đứng đầu các ban, ngành, đoàn thể, chủ tịch UBND các xã trực tiếp phụ trách chỉ đạo, điều hành công tác CCHC và phân công công chức phụ trách công tác CCHC. Song song đó, huyện chú trọng công tác tuyên truyền, tăng cường công tác kiểm tra thực hiện CCHC tại các phòng, ban, đơn vị; phát động phong trào thi đua gắn với thực hiện nhiệm vụ CCHC với chủ đề “Cải cách thủ tục hành chính” tạo động lực cho các đơn vị, cán bộ, công chức, viên chức chủ động, sáng tạo trong thực hiện nhiệm vụ CCHC. Ngoài ra, UBND huyện ban hành nội dung, tiêu chí thành phần chấm điểm chỉ số CCHC của xã để giúp các địa phương thực hiện hiệu quả công tác CCHC. Từ đó, công tác CCHC trong năm 2019 trên địa bàn huyện đạt kết quả tích cực. Công tác xây dựng, ban hành văn bản quy phạm pháp luật, công tác kiểm tra, rà soát văn bản quy phạm pháp luật được thực hiện theo đúng trình tự, quy định. Huyện đã tập trung thực hiện cải cách thủ tục hành chính theo cơ chế “một cửa”, “một cửa liên thông”, nhất là việc ứng dụng công nghệ thông tin vào hoạt động của bộ phận tiếp nhận và trả kết quả và việc mở rộng áp dụng hệ thống quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn ISO 9001:2008 thích hợp với bộ thủ tục hành chính áp dụng cấp huyện, đã tạo thuận lợi cho tổ chức và công dân trong các quan hệ giao dịch hành chính. Đồng thời, quan tâm xây dựng đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức giỏi về chuyên môn, năng động, có tác phong, đạo đức tốt, tham mưu tốt hơn cho lãnh đạo trong giải quyết hồ sơ, công việc kịp thời, chính xác, đúng luật, đúng hẹn. Bên cạnh những kết quả đạt được, trong quá trình triển khai thực hiện công tác CCHC, huyện cũng gặp không ít khó khăn, như: cơ sở vật chất phục vụ công tác CCHC chưa đáp ứng được tình hình thực tế; một số đơn vị do nguồn kinh phí có khó khăn, nên việc đầu tư xây dựng chưa đảm bảo theo quy định, nhất là ở cấp xã; một số ít công chức tại bộ phận tiếp nhận và trả kết quả cấp xã có thay đổi, nên việc am hiểu về CCHC chưa sâu sát, việc ứng dụng công nghệ thông tin trong thực hiện thủ tục hành chính, phần mềm quản lý còn hạn chế… làm ảnh hưởng phần nào kết quả thực hiện công tác CCHC của địa phương.

Qua đó, huyện đề nghị tỉnh quan tâm mở lớp đào tạo, bồi dưỡng, triển khai ứng dụng phần mềm, khoa học quản lý cho bộ phận tiếp nhận và trả kết quả cấp huyện, xã, đặc biệt là kỹ năng giao tiếp trong thực thi công vụ cho cấp xã. Thường xuyên kiểm tra khắc phục các lỗi trong hệ thống “một cửa điện tử” ở các điểm đã được đầu tư và triển khai ứng dụng công nghệ thông tin trong cải cách thủ tục hành chính, đặc biệt là góp phần trong thực hiện áp dụng hệ thống quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn quốc gia TCVN ISO 9001:2008 giai đoạn 2019 – 2020 tại các xã. Nếu làm tốt khâu này, hiệu quả công tác CCHC của Tuy Đức sẽ ngày càng được nâng cao./.

Nguồn tin: Hồng Hoa
Kỷ niệm 20 Ngày tái lập tỉnh Đắk Nông  (01/01/2004 – 01/01/2024)
CHÀO MỪNG KỶ NIỆM 78 NĂM NGÀY CÁCH MẠNG THÁNG TÁM (19/8/1945-19/8/2023) VÀ QUỐC KHÁNH NƯỚC CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM (02/9/1945-02/9/2023)
Ứng dụng DakNong-C

           Bản đồ

           Học tập Bác

           truy cập nhanh

           Liên kết

CHÀO MỪNG KỶ NIỆM 78 NĂM NGÀY CÁCH MẠNG THÁNG TÁM (19/8/1945-19/8/2023) VÀ QUỐC KHÁNH NƯỚC CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM (02/9/1945-02/9/2023)