Thứ ba, 03/10/2023
Chào mừng bạn đến với trang thông tin điện tử huyện Tuy Đức

CHÀO MỪNG KỶ NIỆM 78 NĂM NGÀY CÁCH MẠNG THÁNG TÁM (19/8/1945-19/8/2023) VÀ QUỐC KHÁNH NƯỚC CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM (02/9/1945-02/9/2023)

THỰC HIỆN CÔNG TÁC QUÂN SỰ QUỐC PHÒNG

Hồng Hoa Chia sẻ:

Thực hiện công tác phối hợp giữa Ban thường vụ Đảng ủy Quân sự tỉnh Đăk Nông với Ban thường vụ huyện ủy Tuy Đức. Sáng ngày 05/4/2021 tại huyện ủy Tuy Đức đã tổ chức hội nghị phối hợp thực hiện nhiệm vụ Quân sự, quốc phòng năm 2021. Về dự và chỉ đạo hội nghị có Đại tá Trương Xuân Lai – Phó bí thư thường trực Đảng ủy Quân sự tỉnh. Về phía huyện có đồng chí Hồ Xuân Hậu – Bí thư huyện ủy, đồng chí Phạm Ngọc Ẩn – Phó bí thư – Chủ tịch UBND huyện.

Theo đó Hội nghị đã báo cáo tình hình thực hiện nhiệm vụ QS,QP như: Đối với công tác lãnh đạo. Huyện Tuy Đức thường xuyên quán triệt, cụ thể bằng nghị quyết, chương trình, kế hoạch, triển khai thực hiện có hiệu quả tại địa phương. Đối với nhiệm vụ xây dựng tiềm lực chính trị, tinh thần trong khu vực phòng thủ như nhiệm vụ phát triển kinh tế, xã hội đảm bảo quốc phòng, an ninh, xây dựng và củng cố khối đại đoàn kết toàn dân, đẩy mạnh xây dựng nông thôn mới, phát triển kinh tế đi đôi với xóa đói, giảm nghèo, nâng cao đời sống nhân dân, nhất là đồng bào các dân tộc thiểu số, phát huy và giữ gìn bản sắc văn hóa dân tộc, đẩy lùi các tệ nạn xã hộị. Do vậy từ năm 2015 đến nay riêng Hội LHPN huyện phối hợp với các ban ngành quyên góp, hỗ trợ xây dựng 08 căn nhà mái ấm tình thương cho chị em phụ nữ nghèo. Bên cạnh đó huyện đã tổ chức được 10 lớp học tập, quán triệt trên 3.600 lượt người tham gia về giáo dục các văn bản pháp luật, nghị định, thông tư…Thường xuyên đổi mới các hoạt động xây dựng cấp ủy, tổ chức đảng trong sạch vững mạnh “Đổi mới và nâng cao chất lượng hệ thống chính trị cơ sở xã, phường, thị trấn” và “Đổi mới nâng cao chất lượng hệ thống chính trị gắn với xây dựng thôn, bon..” xây dựng lực lượng vũ trang nhận thức sâu sắc các chủ trương, đường lối, quan điểm nhà nước về quốc phòng toàn dân gắn với thế trận an ninh nhân dân. Cảnh giác cách mạng trước mọi âm mưu diễn biến hòa bình, bảo loạn lật đổ của các thế lực thù địch đối với sự nghiệp cách mạng của nước ta trong thời kỳ đổi mới.

Song song với các nhiệm vụ trên trong 5 năm qua từ năm 2015 – 2020 lực lượng vũ trang huyện đã tham gia phòng chống thiên tai được 450 ngày công, tuần tra, chốt chặn phòng chống Covid 36 đợt với hơn 1500 ngày công. Thăm tặng quà cho các gia đình chính sách, hộ có điều kiện kinh tế khó khăn 10 con bò, 4 con heo với số tiền 150 triệu đồng. Giúp nhân dân thu hoạch mùa màng hơn 6500 ngày công…Đối với đơn vị kết nghĩa lực lượng quân sự huyện đã tặng cho các gia đình có hoàn cảnh khó khăn 711 suất quà trị giá trên 850 triệu đồng. ….Song song với các nhiệm vụ trên đơn vị còn kết hợp với chính quyền địa phương phát triển kinh tế xã hội, gắn với củng cố quốc phòng, an ninh. Đồng thời xây dựng lực lượng dự bị động viên và dân quân tự vệ theo đúng quy định. Xây dựng cơ quan quân sự địa phương vững mạnh toàn diện …Trong hội nghị BTV Đảng ủy quân sự tỉnh Đăk Nông cũng quán triệt đến toàn thể hội nghị nội dung và phổ biến ý định diễn tập tác chiến khu vực phòng thủ tại huyện Tuy Đức năm 2021. Từ đây giúp chính quyền địa phương cũng như lực lượng vũ trang huyện xây dựng khu vực phòng thủ tại tuyến biên giới vững chắc.

Hội nghị đã có các ý kiến đóng góp về những mặt làm được những mặt chưa làm được trong thực hiện nhiệm vụ Quân sự quốc phòng taijd dịa phương trong 5 năm qua. Qua đây giúp các đồng chí thực hiện nhiệm vụ ngày một tốt hơn tạo điều cho huyện biên giới giữ vững tình hình an ninh chính trị tại vùng biên./

Nguồn tin: Hồng Hoa
Kỷ niệm 20 Ngày tái lập tỉnh Đắk Nông  (01/01/2004 – 01/01/2024)
CHÀO MỪNG KỶ NIỆM 78 NĂM NGÀY CÁCH MẠNG THÁNG TÁM (19/8/1945-19/8/2023) VÀ QUỐC KHÁNH NƯỚC CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM (02/9/1945-02/9/2023)
Ứng dụng DakNong-C

           Bản đồ

           Học tập Bác

           truy cập nhanh

           Liên kết

CHÀO MỪNG KỶ NIỆM 78 NĂM NGÀY CÁCH MẠNG THÁNG TÁM (19/8/1945-19/8/2023) VÀ QUỐC KHÁNH NƯỚC CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM (02/9/1945-02/9/2023)