Thứ bảy, 23/09/2023
Chào mừng bạn đến với trang thông tin điện tử huyện Tuy Đức

CHÀO MỪNG KỶ NIỆM 78 NĂM NGÀY CÁCH MẠNG THÁNG TÁM (19/8/1945-19/8/2023) VÀ QUỐC KHÁNH NƯỚC CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM (02/9/1945-02/9/2023)

Tiếp tục thực hiện công tác phòng, chống dịch bệnh Covid-19 không ảnh hưởng đến hoạt động sản xuất, kinh doanh, thu hút du lịch.

Phạm Thị Kế Chia sẻ:

Thực hiện ý kiến chỉ đạo của Ủy ban nhân dân tỉnh Đắk Nông tại Công văn số 557/UBND/KGVX ngày 17 tháng 02 năm 2020 về việc đảm bảo công tác phòng, chống dịch không ảnh hưởng đến hoạt động sản xuất, kinh doanh, thu hút du lịch.

Ủy ban nhân dân huyện Tuy Đức yêu cầu Phòng Văn hóa và Thông tin, Phòng Y tế, các Đồn Biên phòng, Công an huyện, Chi cục Hải quan cửa khẩu Bu P’răng, Ủy ban nhân dân các xã và Khu du lịch sinh thái Đắk G’Lung tiếp tục thực hiện nghiêm các Chỉ thị, công điện và văn bản chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ, của Ủy ban nhân dân tỉnh, của huyện về tăng cường phòng, chống dịch bệnh Covid-19, bảo đảm thực hiện chặt chẽ công tác quản lý nhập cảnh đối với khách du lịch nước ngoài và phương tiện vận chuyển đến từ vùng dịch hoặc đi qua vùng dịch, thực hiện cách ly y tế theo đúng hướng dẫn của Bộ Y tế. Đồng thời, không để ảnh hưởng đến hoạt động sản xuất, kinh doanh và thu hút du lịch đến với địa phương./.

Nguồn tin: Phạm Thị Kế
Kỷ niệm 20 Ngày tái lập tỉnh Đắk Nông  (01/01/2004 – 01/01/2024)
CHÀO MỪNG KỶ NIỆM 78 NĂM NGÀY CÁCH MẠNG THÁNG TÁM (19/8/1945-19/8/2023) VÀ QUỐC KHÁNH NƯỚC CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM (02/9/1945-02/9/2023)
Ứng dụng DakNong-C

           Bản đồ

           Học tập Bác

           truy cập nhanh

           Liên kết

CHÀO MỪNG KỶ NIỆM 78 NĂM NGÀY CÁCH MẠNG THÁNG TÁM (19/8/1945-19/8/2023) VÀ QUỐC KHÁNH NƯỚC CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM (02/9/1945-02/9/2023)