Thứ năm, 05/10/2023
Chào mừng bạn đến với trang thông tin điện tử huyện Tuy Đức

CHÀO MỪNG KỶ NIỆM 78 NĂM NGÀY CÁCH MẠNG THÁNG TÁM (19/8/1945-19/8/2023) VÀ QUỐC KHÁNH NƯỚC CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM (02/9/1945-02/9/2023)

Tổ chức Hội nghị triển khai Chỉ thị 05 về học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh dành cho đoàn viên thanh niên cơ sở “về trung thực, trách nhiệm, nói đi đôi với làm” năm 2019

Vũ Thị Cúc Chia sẻ:

Sáng ngày 21/10/2019 tại Hội trường Trung tâm bồi dưỡng chính trị huyện, Huyện đoàn Tuy Đức tổ chức Hội nghị Hội nghị triển khai Chỉ thị 05 về học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh dành cho đoàn viên thanh niên cơ sở năm 2019.

Tham gia Học tập có 75 đoàn viên, thanh niên các chi đoàn thôn, bon, bản, trường học trên địa bàn huyện.

                                          Toàn cảnh Hội nghị

Tại hội nghị, đoàn viên, thanh niên được xem clip toàn văn về Di chúc của Bác Hồ và nghe quán triệt chuyên đề “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh về trung thực, trách nhiệm, nói đi đôi với làm” trong đoàn viên, thanh niên. Đây cũng là chuyên đề ý nghĩa, gắn liền với công việc, cuộc sống của đoàn viên, thanh niên, góp phần nâng cao nhận thức cho đoàn viên thanh niên về Chỉ thị 05-CT/TW của Bộ Chính trị về “Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”.

Việc học tập chuyên đề về tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh là một trong những nhiệm vụ trọng tâm năm 2019 của Huyện đoàn Tuy Đức nhằm góp phần nâng cao nhận thức, hình thành giá trị hình mẫu thanh niên trong thời kỳ mới, định hướng xây dựng tác phong, lề lối cán bộ Đoàn; góp phần xây dựng phong cách làm việc của cán bộ Đoàn đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ của sự nghiệp đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước, hội nhập quốc tế hiện nay.

Nguồn tin: Vũ Thị Cúc
Kỷ niệm 20 Ngày tái lập tỉnh Đắk Nông  (01/01/2004 – 01/01/2024)
CHÀO MỪNG KỶ NIỆM 78 NĂM NGÀY CÁCH MẠNG THÁNG TÁM (19/8/1945-19/8/2023) VÀ QUỐC KHÁNH NƯỚC CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM (02/9/1945-02/9/2023)
Ứng dụng DakNong-C

           Bản đồ

           Học tập Bác

           truy cập nhanh

           Liên kết

CHÀO MỪNG KỶ NIỆM 78 NĂM NGÀY CÁCH MẠNG THÁNG TÁM (19/8/1945-19/8/2023) VÀ QUỐC KHÁNH NƯỚC CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM (02/9/1945-02/9/2023)