Thứ năm, 21/09/2023
Chào mừng bạn đến với trang thông tin điện tử huyện Tuy Đức

CHÀO MỪNG KỶ NIỆM 78 NĂM NGÀY CÁCH MẠNG THÁNG TÁM (19/8/1945-19/8/2023) VÀ QUỐC KHÁNH NƯỚC CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM (02/9/1945-02/9/2023)

Tổng kết công tác tín dụng chính sách tại xã Quảng Tân

Ngân hàng CSXH Chia sẻ:

Vừa qua, UBND xã Quảng Tân tổ chức Hội nghị tổng kết hoạt động tín dụng chính sách năm 2022, triển khai nhiệm vụ, giải pháp năm 2023 và khen thưởng các tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc trong công thực hiện chính sách tín dụng. 

 Trong năm 2022, UBND xã Quảng Tân đã phối hợp với ngân hàng chính sách xã hội huyện rà soát, hoàn thiện thủ tục giúp hộ nghèo và các đối tượng chính sách trên địa bàn tiếp cận kịp thời nguồn vốn tín dụng ưu đãi của Chính phủ để đầu tư phát triển kinh tế, góp phần xóa đói giảm nghèo, đảm bảo an sinh xã hội. Chỉ đạo các tổ chức Hội đoàn thể, các tổ TK&VV và các Thôn trưởng thực hiện nghiêm túc việc bình xét cho vay, đảm bảo đúng đối tượng thụ hưởng theo từng chương trình vay theo đúng quy định.

Trong năm 2022, doanh số cho vay trên địa bàn đạt 41tỷ 461 triệu đồng với 1.044 lượt khách hàng. Tính đến 31/12/2022, tổng dư nợ vốn tín dụng chính sách tại xã thông qua 41 tổ TK&VV của 4 tổ chức nhận ủy thác đạt 115 tỷ 015 triệu đồng, tăng 14 tỷ 298 triệu đồng so với cùng kỳ năm 2021, tỷ lệ tăng trưởng đạt 14%. Trong đó, cho vay Hộ nghèo là 38,5 tỷ đồng với 730 hộ vay vốn; Cho vay Hộ cận nghèo là 13,2 triệu đồng với 242 hộ vay vốn; Cho vay Giải quyết việc làm là 5,2 triệu đồng với 117 hộ vay vốn. Cho vay Hộ gia đình sản xuất kinh doanh tại vùng khó khăn: 23,2 triệu đồng với 545 hộ vay vốn. Cho vay Vùng DTTS & MN theo Nghị định 28/2022/QĐ-TTg của Chính phủ đạt 280 triệu đồng với 7 hộ vay vốn… Qua đánh giá, các hộ dân được tiếp cận với các nguồn vốn ưu đãi, mạnh dạn đầu tư vào sản xuất, tăng thu nhập góp phần nâng cao chất lượng cuộc sống, vươn lên thoát nghèo.                           

Triển khai nhiệm vụ năm 2023, xã Quảng Tân phấn đấu đáp ứng cho 100% hộ nghèo và các đối tượng chính sách khác có nhu cầu và đủ điều kiện đều được tiếp cận với các chương trình ủy thác vốn tín dụng CSXH. Tập trung giải ngân hoàn thành 100% chỉ tiêu kế hoạch tín dụng được giao. Tiếp tục thực hiện tốt việc nâng cao chất lượng hoạt động của tổ TK&VV, đảm bảo 100% tổ có chất lượng hoạt động khá, tốt trở lên. Phấn đấu đến 31/12/2023 không phát sinh tăng nợ quá hạn so với 31/12/2022, thu lãi đạt 100% kế hoạch và thu lãi tồn 10% trở lên. Tuyên truyền, vận động, đôn đốc các tổ viên thuộc các tổ TK&VV thực hành tiết kiệm để tích lũy trả lãi, trả gốc theo phân kỳ. Phấn đấu có trên 98% hộ vay tham gia gửi tiền thường xuyên, đều đặn hàng tháng.

Triển khai nhiệm vụ năm 2023, xã Quảng Tân phấn đấu đáp ứng cho 100% hộ nghèo và các đối tượng chính sách khác có nhu cầu và đủ điều kiện đều được tiếp cận với các chương trình ủy thác vốn tín dụng CSXH. Tập trung giải ngân hoàn thành 100% chỉ tiêu kế hoạch tín dụng được giao. Tiếp tục thực hiện tốt việc nâng cao chất lượng hoạt động của tổ TK&VV, đảm bảo 100% tổ có chất lượng hoạt động khá, tốt trở lên. Phấn đấu đến 31/12/2023 không phát sinh tăng nợ quá hạn so với 31/12/2022, thu lãi đạt 100% kế hoạch và thu lãi tồn 10% trở lên. Tuyên truyền, vận động, đôn đốc các tổ viên thuộc các tổ TK&VV thực hành tiết kiệm để tích lũy trả lãi, trả gốc theo phân kỳ. Phấn đấu có trên 98% hộ vay tham gia gửi tiền thường xuyên, đều đặn hàng tháng.

UBND xã Quảng Tân khen thưởng cho các tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc trong công tác tín dụng chính sách năm 2022

Tại Hội nghị, Ban đại diện Ngân hàng CSXH huyện và UBND xã Quảng Tân đã khen thưởng cho các tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc trong thực hiện nhiệm vụ năm 2022.

Nguồn tin: Ngân hàng CSXH
Kỷ niệm 20 Ngày tái lập tỉnh Đắk Nông  (01/01/2004 – 01/01/2024)
CHÀO MỪNG KỶ NIỆM 78 NĂM NGÀY CÁCH MẠNG THÁNG TÁM (19/8/1945-19/8/2023) VÀ QUỐC KHÁNH NƯỚC CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM (02/9/1945-02/9/2023)
Ứng dụng DakNong-C

           Bản đồ

           Học tập Bác

           truy cập nhanh

           Liên kết

CHÀO MỪNG KỶ NIỆM 78 NĂM NGÀY CÁCH MẠNG THÁNG TÁM (19/8/1945-19/8/2023) VÀ QUỐC KHÁNH NƯỚC CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM (02/9/1945-02/9/2023)