Chủ nhật, 24/09/2023
Chào mừng bạn đến với trang thông tin điện tử huyện Tuy Đức

CHÀO MỪNG KỶ NIỆM 78 NĂM NGÀY CÁCH MẠNG THÁNG TÁM (19/8/1945-19/8/2023) VÀ QUỐC KHÁNH NƯỚC CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM (02/9/1945-02/9/2023)

Tổng kết hoạt động Ban đại diện HĐQT Ngân hàng Chính sách xã hội huyện   

Hồng Hoa Chia sẻ:

Sáng ngày 08/02/2023, Ban đại diện Hội đồng quản trị Ngân hàng Chính sách xã hội huyện Tuy Đức tổ chức tổng kết hoạt động năm 2022, triển khai phương hướng nhiệm vụ năm 2023. Đồng chí Phạm Ngọc Ẩn, Phó bí thư, Chủ tịch UBND huyện, Trưởng Ban đại diện HĐQT NHCSXH huyện chủ trì hội nghị.


Năm 2022 là năm thứ hai thực hiện Nghị quyết đại hội Đảng các cấp, Nghị quyết đại hội Đảng bộ huyện lần thứ IV, nhiệm kỳ 2020-2025, bám sát Nghị quyết Hội đồng quản trị các cấp, cũng như mục tiêu phát triển KT-XH của huyện, Ban đại diện HĐQT NHCSXH huyện đã tập trung chỉ đạo toàn diện các mặt hoạt động tín dụng chính sách trên địa bàn toàn huyện, tăng cường công tác giải ngân đáp ứng kịp thời nhu cầu vốn phục vụ sản xuất, kinh doanh của hộ nghèo và các đối tượng chính sách khác; đã chỉ đạo NHCSXH huyện bám sát các chỉ tiêu kế hoạch, thực hiện tốt các nội dung chỉ đạo của NHCSXH Trung ương, của tỉnh vượt qua khó khăn và đạt được những kết quả tốt trên mọi mặt hoạt động. Tín dụng chính sách phát huy hiệu quả, hoàn thành tốt các nhiệm vụ đề ra. Công tác huy động nguồn đạt kết quả cao, đặc biệt là thực hiện tốt Chỉ thị số 40 của Ban bí thư Trung ương Đảng và Kế hoạch chuyển vốn ngân sách huyện sang cho Ngân hàng CSXH để thực hiện cho vay. Tính đến ngày 31/12/2022 tổng nguồn vốn của Phòng giao dịch NHCSXH huyện đạt đến 31/12/2022 đạt 506,147 tỷ đồng tăng 46,185 tỷ đồng so với 31/12/2021. Trong đó, nguồn cân đối chuyển từ trung ương về là trên 489,124 tỷ đồng, nguồn huy động tại địa phương trên đạt 17,023 tỷ đồng, lũy kế nguồn vốn nhận ủy thác từ UBND huyện chuyển sang là 9,732 tỷ đồng. Cùng đó, phòng giao dịch Ngân hàng CSXH huyện đã tham mưu kịp thời để Trưởng Ban đại diện phân bổ vốn về các xã và đã phối hợp với UBND các xã Hội đoàn thể ủy thác giải ngân với tiến độ nhanh, hiệu quả. Trong năm, đã giải ngân với số tiền trên 169,311 tỷ đồng cho cho 4.311 lượt khách hàng vay vốn là hộ nghèo, cận nghèo và đối tượng chính sách khác vay, nâng tổng dư nợ đến 31/12/2022 đạt 493,727 tỷ đồng với 8.661 khách hàng còn dư nợ. Ngoài thực hiện chỉ tiêu tăng trưởng tín dụng, NHCSXH huyện còn tích cực tham mưu, triển khai đồng bộ các biện pháp củng cố và nâng cao chất lượng tín dụng chính sách, chất lượng hoạt động tại các điểm giao dịch xã, Tổ Tiết kiệm và vay vốn ngày càng ổn định và nâng cao. Công tác cho vay, thu nợ, thu lãi hằng năm đều đạt kế hoạch đề ra, nguồn vốn tín dụng chính sách đã kịp thời đến với hộ nghèo và các đối tượng chính sách khác trên địa bàn huyện. Hoạt động giao dịch xã ngày càng đi vào nề nếp; công tác đôn đốc xử lý nợ đến hạn, nợ quá hạn, nợ rủi ro được quan tâm hơn; Hoạt động của tổ tiết kiệm và vay vốn được duy trì ổn định, chấp hành nghiêm túc quy ước của tổ trong hoạt động thu lãi, gửi tiết kiệm, tham gia giao dịch hàng tháng theo quy định. Trong năm 2022, Ban đại diện đã tham mưu cho UBND huyện tổ chức thành công Hội nghị Tổng kết 20 năm triển khai Nghị định 78/2002/NĐ-CP ngày 04/10/2002 của Chính phủ về tín dụng đối với người nghèo và các đối tượng chính sách khác trên địa bàn huyện.


Kết luận hội nghị, Chủ tịch UBND huyện Phạm Ngọc Ẩn biểu dương sự quyết liệt, quyết tâm của NHCSXH, các thành viên Ban đại diện HĐQT huyện đã linh hoạt trong thực hiện nhiệm vụ và đã đạt được những kết quả đáng mừng trong năm 2022, Chủ tịch UBND huyện đề nghị tiếp tục phát huy kết quả đạt được, rút kinh nghiệm những hạn chế để đạt kết quả cao nhất trong năm 2023, với mục tiêu hỗ trợ vốn cho người nghèo, người yếu thế trong xã hội, phát huy hiệu quả đối với nguồn vốn tín dụng chính sách… Trong năm 2023, đồng chí Chủ tịch UBND huyện, Trưởng ban đại diện đề nghị thành viên Ban đại diện theo chức năng, nhiệm vụ, địa bàn được phân công nêu cao tinh thần trách nhiệm, khắc phục kịp thời những tồn tại, hạn chế, tăng cường công tác nắm tình hình, thường xuyên theo dõi, kiểm tra, đôn đốc trong việc triển khai thực hiện nhiệm vụ, chỉ tiêu kế hoạch được giao, nhất là triển khai đồng bộ, hiệu quả các biện pháp thu hồi nợ quá hạn. Đối với thành viên là Chủ tịch UBND cấp xã cần chú trọng công tác rà soát đối tượng vay vốn để triển khai cho vay không sót đối tượng; đề xuất giải pháp hoạt động tín dụng chính sách sát với thực tiễn của địa phương tại các phiên họp giao ban của Ban đại diện đảm bảo phát huy hiệu quả của hoạt động tín dụng chính sách trong thực hiện các chương trình mục tiêu quốc gia tại địa phương, không chạy theo số lượng, đem lại hiệu quả, tạo sinh kế cho người dân trên địa bàn./.

Nguồn tin: Hồng Hoa
Kỷ niệm 20 Ngày tái lập tỉnh Đắk Nông  (01/01/2004 – 01/01/2024)
CHÀO MỪNG KỶ NIỆM 78 NĂM NGÀY CÁCH MẠNG THÁNG TÁM (19/8/1945-19/8/2023) VÀ QUỐC KHÁNH NƯỚC CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM (02/9/1945-02/9/2023)
Ứng dụng DakNong-C

           Bản đồ

           Học tập Bác

           truy cập nhanh

           Liên kết

CHÀO MỪNG KỶ NIỆM 78 NĂM NGÀY CÁCH MẠNG THÁNG TÁM (19/8/1945-19/8/2023) VÀ QUỐC KHÁNH NƯỚC CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM (02/9/1945-02/9/2023)