Đồng chí: Trần Viết Cự - Phó Chủ tịch UBND huyện - Trưởng Ban Biên tập Trang thông tin điện tử huyện Tuy Đức
Công văn số 1936 của UBND huyện về việc giải quyết đơn khiếu nại của ông Điểu Dơi, trưởng Bon Bu N'Đâr xã Quảng Tâm. Xem tại đây