Đồng chí: Trần Viết Cự - Phó Chủ tịch UBND huyện - Trưởng Ban Biên tập Trang thông tin điện tử huyện Tuy Đức
Xử lý giải quyết đơn của 04 hộ dân: Nguyễn Thị Thao, mai Thị Chi, Thị Loan, Võ Thị Ngọc Cẩm. Xem tại đây