Đồng chí: Trần Viết Cự - Phó Chủ tịch UBND huyện - Trưởng Ban Biên tập Trang thông tin điện tử huyện Tuy Đức
Trả lời kiến nghị, phản ánh của cử tri trước kỳ họp thứ 6, HĐND huyện. Xem tại đây