Đồng chí: Trần Viết Cự - Phó Chủ tịch UBND huyện - Trưởng Ban Biên tập Trang thông tin điện tử huyện Tuy Đức
Biên bản tiếp công dân định kỳ ngày 15/5/2018 (sáng). Xem tại đây