Về việc phúc đáp đơn kiến nghị của bà Vừ Thị Sía thường trú tại Bản Tân Lập xã Đăk Ngo huyện Tuy Đức. Xem tại đây