Thứ sáu, 22/09/2023
Chào mừng bạn đến với trang thông tin điện tử huyện Tuy Đức

CHÀO MỪNG KỶ NIỆM 78 NĂM NGÀY CÁCH MẠNG THÁNG TÁM (19/8/1945-19/8/2023) VÀ QUỐC KHÁNH NƯỚC CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM (02/9/1945-02/9/2023)

Trung đoàn 726 tổ chức thành công Đại hội các chi bộ trực thuộc

Hồng Hoa Chia sẻ:

Căn cứ Điều lệ Đảng Cộng sản Việt Nam, các văn bản chỉ đạo, hướng dẫn của Đảng bộ Binh đoàn 16 về tổ chức Đại hội các chi bộ nhiệm kỳ 2020 – 2022, đến nay các chi bộ trực thuộc Đảng bộ Trung đoàn 726 đã tổ chức thành công Đại hội chi bộ cơ sở.

Trung đoàn 726 đứng chân trên địa bàn huyện Tuy Đức là đơn vị triển khai Đại hội các chi bộ sớm so với các chi đảng bộ trên địa bàn huyện Tuy Đức. Từ ngày 7/3 đến 17/3/2020; 11 chi bộ gồm 96 đảng viên trực thuộc Đảng bộ Trung đoàn 726 đã tổ chức Đại hội các chi bộ trực thuộc đơn vị đã hoàn thành. Tất cả các đảng viên thuộc cán bộ, công nhân viên và người lao động của Trung đoàn. Được biết trong thời gian qua việc tổ chức đại hội các chi bộ cơ sở được Trung đoàn đánh giá cao.

Theo đó chi bộ 2 được trung đoàn chỉ định làm chi bộ đại hội điểm để các chi bộ khác học tập. Đại hội các chi bộ đã tổng kết đánh giá việc thực hiện Nghị quyết Đại hội chi bộ nhiệm kỳ 2017 – 2020; xác định mục tiêu, phương hướng, nhiệm vụ, giải pháp trong nhiệm kỳ 2020 – 2022, bầu cấp ủy, Bí thư, phó bí thư chi bộ nhiệm kỳ 2020 – 2022.

 Qua tổng kết, nhiệm kỳ 2017 – 2020, nhìn chung các chi bộ đã cơ bản hoàn thành các chỉ tiêu, nhiệm vụ đề ra, đóng góp vào thành tích chung của Đảng bộ. Thực hiện tốt công tác giáo dục chính trị, tư tưởng trong cán bộ, đảng viên và nhân dân, tích cực triển khai, thực hiện có hiệu quả học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh gắn với Nghị quyết Trung 4 khóa XII về tăng cường xây dựng chỉnh đốn Đảng. Quan tâm công tác kiểm tra, giám sát của Đảng, nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ, xây dựng chi bộ trong sạch vững mạnh, chú trọng xây dựng hệ thống chính trị cơ sở đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới.

Nhiệm kỳ 2020 – 2022, Đại hội các chi bộ đã xác định phương hướng, nhiệm vụ và các giải pháp, tiếp tục bám sát, triển khai Nghị quyết của Đảng bộ, chương trình, kế hoạch của đơn vị, tăng cường công tác giáo dục chính trị, tư tưởng cho cán bộ, đảng viên và nhân dân; đổi mới các nội dung, hình thức sinh hoạt chi bộ, chú trọng các buổi sinh hoạt chuyên đề; nêu cao vai trò, trách nhiệm của tổ chức cơ sở đảng trong công tác lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện nhiệm vụ chính trị ở địa phương, đẩy mạnh công tác tạo nguồn phát triển đảng viên mới. Tiếp tục lãnh đạo phát triển kinh tế – xã hội, thực hiện tốt công tác quốc phòng quân sự địa phương; giữ vững ổn định an ninh chính trị, đảm bảo trật tự an toàn xã hội; tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng, xây dựng hệ thống chính trị vững mạnh; tiếp tục xây dựng chi bộ hoàn thành tốt nhiệm vụ trong suốt nhiệm kỳ.

Với tinh thần đoàn kết, thống nhất, việc tín nhiệm các đồng chí bầu vào cấp ủy cũng như bí thư, phó bí thư của các chi bộ đều được bầu với số phiếu đạt tỷ lệ cao và thực hiện đúng Điều lệ và các nguyên tắc, quy định của Đảng. Đến nay, 11/11 chi bộ trực thuộc Đảng bộ Trung đoàn 726 đã tổ chức thành công tốt đẹp Đại hội chi bộ nhiệm kỳ 2020 – 2022 tiến tới Đại hội Đảng bộ trung đoàn trong đầu tháng 5 tới./.

Nguồn tin: Hồng Hoa
Kỷ niệm 20 Ngày tái lập tỉnh Đắk Nông  (01/01/2004 – 01/01/2024)
CHÀO MỪNG KỶ NIỆM 78 NĂM NGÀY CÁCH MẠNG THÁNG TÁM (19/8/1945-19/8/2023) VÀ QUỐC KHÁNH NƯỚC CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM (02/9/1945-02/9/2023)
Ứng dụng DakNong-C

           Bản đồ

           Học tập Bác

           truy cập nhanh

           Liên kết

CHÀO MỪNG KỶ NIỆM 78 NĂM NGÀY CÁCH MẠNG THÁNG TÁM (19/8/1945-19/8/2023) VÀ QUỐC KHÁNH NƯỚC CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM (02/9/1945-02/9/2023)