Chủ nhật, 04/06/2023
Chào mừng bạn đến với trang thông tin điện tử huyện Tuy Đức

Mừng đất nước đổi mới, mừng Đảng quang vinh, mừng xuân Quý Mão! Nhiệt liệt chào mừng 93 năm Ngày thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam (03/02/1930- 03/02/2023)!

Trung tâm Dịch vụ kỹ thuật nông nghiệp

Chia sẻ lên:

Hồ Đức Giáp
Giám đốc
0984989019

     1. Trung tâm Dịch vụ Kỹ thuật nông nghiệp huyện Tuy Đức (sau đây gọi tắt là Trung tâm) là đơn vị sự nghiệp công lập trực thuộc UBND huyện, chịu sự chỉ đạo, quản lý trực tiếp của UBND huyện về tổ chức, biên chế và hoạt động; đồng thời chịu sự chỉ đạo, hướng dẫn, kiểm tra về chuyên môn, nghiệp vụ của Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn (sau đây gọi tắt là Sở NN&PTNT), các cơ quan quản lý chuyên ngành thuộc Sở và các cơ quan có thẩm quyền.

    2. Trung tâm có tư cách pháp nhân, có trụ sở, con dấu và tài khoản riêng được mở tại kho bạc nhà nước, ngân hàng nhà nước để hoạt động theo quy định của pháp luật.     3. Trung tâm có chức năng tham mưu giúp UBND huyện tổ chức triển khai thực hiện công tác khuyến nông, công tác chuyên môn kỹ thuật, dịch vụ thuộc lĩnh vực nông nghiệp, trồng trọt, chăn nuôi, lâm nghiệp, thủy sản, bảo vệ thực vật (sau đây gọi tắt là BVTV), thú y và phối hợp với cơ quan quản lý nhà nước chuyên ngành thực hiện nhiệm vụ chuyên môn về nông nghiệp trên địa bàn.

           Bản đồ

           Học tập Bác

           truy cập nhanh

           Liên kết

Mừng đất nước đổi mới, mừng Đảng quang vinh, mừng xuân Quý Mão! Nhiệt liệt chào mừng 93 năm Ngày thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam (03/02/1930- 03/02/2023)!