Thứ bảy, 23/09/2023
Chào mừng bạn đến với trang thông tin điện tử huyện Tuy Đức

CHÀO MỪNG KỶ NIỆM 78 NĂM NGÀY CÁCH MẠNG THÁNG TÁM (19/8/1945-19/8/2023) VÀ QUỐC KHÁNH NƯỚC CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM (02/9/1945-02/9/2023)

Trung tâm VHTT&TT huyện Tuy Đức chủ động tuyên truyền bầu cử

Hồng Hoa Chia sẻ:

Nhằm góp phần thành công cho cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021- 2026, Trung tâm VHTT&TT huyện Tuy Đức đã tập trung phản ánh, cập nhật các hoạt động chuẩn bị bầu cử của các cấp, các ngành trên địa bàn huyện.

Nội dung tuyên truyền chú trọng mục đích, ý nghĩa tầm quan trọng của cuộc bầu cử; giới thiệu các văn bản hướng dẫn, chỉ đạo của Đảng, Nhà nước liên quan đến công tác bầu cử; tuyên truyền về Luật Bầu cử đại biểu Quốc hội và Đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021 – 2026; tuyên truyền về tiêu chuẩn người ứng cử đại biểu Quốc hội, Đại biểu HĐND; tuyên truyền quyền bầu cử và ứng cử của công dân, tuyên truyền về quyền lợi của công dân trong bầu cử… Nội dung, hình thức tuyên truyền về Cuộc bầu cử được Trung tâm VHTT&TT thể hiện phong phú, đa dạng trên các loại hình báo chí như: báo phát thanh, truyền hình, báo điện tử của huyện, báo ảnh, tuyên truyền cổ động trực quan bằng xe loa, băng rôn, khẩu hiệu, cờ… Hoạt động tuyên truyền của các đơn vị góp phần tạo sự thống nhất về nhận thức, tư tưởng chính trị và hành động trong Đảng, sự đồng thuận trong xã hội. Thông qua công tác tuyên truyền nhằm nâng cao ý thức của người dân có trách nhiệm và quyền, nghĩa vụ của mình trong bầu cử. Được biết huyện Tuy Đức có đông đồng bào dân tộc thiểu số nên việc thực hiện các chương trình tuyên truyền bầu cử trên hệ thống phát thanh được triển khai xuống các đài cơ sở. Thông qua hệ thống tiếp phát sóng đài huyện để người dân vùng sâu, vùng xa, người đồng bào dân tộc thiểu số nắm rõ hơn trách nhiệm, nghĩa vụ của mình trong cuộc bầu cử sẽ diễn ra vào ngày 23/5 sắp tới.

Nguồn tin: Hồng Hoa
Kỷ niệm 20 Ngày tái lập tỉnh Đắk Nông  (01/01/2004 – 01/01/2024)
CHÀO MỪNG KỶ NIỆM 78 NĂM NGÀY CÁCH MẠNG THÁNG TÁM (19/8/1945-19/8/2023) VÀ QUỐC KHÁNH NƯỚC CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM (02/9/1945-02/9/2023)
Ứng dụng DakNong-C

           Bản đồ

           Học tập Bác

           truy cập nhanh

           Liên kết

CHÀO MỪNG KỶ NIỆM 78 NĂM NGÀY CÁCH MẠNG THÁNG TÁM (19/8/1945-19/8/2023) VÀ QUỐC KHÁNH NƯỚC CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM (02/9/1945-02/9/2023)