Chủ nhật, 24/09/2023
Chào mừng bạn đến với trang thông tin điện tử huyện Tuy Đức

CHÀO MỪNG KỶ NIỆM 78 NĂM NGÀY CÁCH MẠNG THÁNG TÁM (19/8/1945-19/8/2023) VÀ QUỐC KHÁNH NƯỚC CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM (02/9/1945-02/9/2023)

Tuy Đức đánh giá tình hình triển khai thực hiện xây dựng Nông thôn mới

Hồng Hoa Chia sẻ:

Nhằm đánh giá lại chương trình mục tiêu quốc gia về Xây dựng Nông thôn mới. Sáng ngày 29/4/20. Huyện Tuy Đức tổ chức hội nghị đánh giá tình hình triển khai thực hiện công tác xây dựng nông thôn mới.

Theo đó Phòng nông nghiệp và phát triển nông thôn huyện đã báo cáo tình hình chung của toàn huyện. Nêu những mặt đã làm được như: Năm 2019, toàn huyện đã huy động được 195.845 triệu đồng nguồn vốn lồng ghép từ các chương trình, dự án để thực hiện xây dựng nông thôn mới, trong đó: Vốn trực tiếp từ Chương trình MTQG xây dựng NTM: 22.884 triệu đồng, Vốn ngân sách Trung ương: 100.111 triệu đồng, Vốn ngân sách địa phương tỉnh, huyện: 56.502 triệu đồng, Vốn tín dụng: 6.698 triệu đồng, Vốn từ các nguồn huy động khác: 4.260 triệu đồng, Vốn góp của người dân bao gồm: tiền mặt, ngày công lao động…: 5.390 triệu đồng. Đối với đầu tư xây dựng cơ bản: 180.641 triệu đồng. Đầu tư cho sự nghiệp như hỗ trợ phát triển sản xuất, giáo dục, văn hóa…: 15.204 triệu đồng. Đối với lĩnh vực giao thông nông thôn năm 2019, toàn huyện triển khai làm mới bê tông hóa và đưa vào sử dụng được 35,9km đường giao thông liên thôn, liên bon theo cơ chế nhà nước và nhân dân cùng làm, trong đó: xã Quảng Tân được 9,7km, xã Đăk Buk So 10,8km, xã Đăk Rtih 4,1km, xã Quảng Trực 2,2km, xã Quảng Tâm 3,1km, xã Đăk Ngo 6km. Công tác thủy lợi Đến nay, trên địa bàn huyện có 33 công trình thủy lợi, trong đó có 10 đập dâng và 28 hồ chứa; và có trên 20km  kênh mương nội đồng đã được kiên cố hóa. Điện Toàn huyện có 3/6 xã hoàn thành tiêu chí về điện nông thôn, riêng 2 xã Quảng Tâm và Đăk Buk So hệ thống đường điện đang được đầu tư xây dựng và nâng cấp, dự kiến sẽ hoàn thành tiêu chí điện vào tháng 6/2020. Đối với cơ sở vật chất văn hóa Trong năm, đã xây dựng thêm mới 9 nhà văn hóa thôn bon. Về chợ nông thôn Hiện trên địa có 3 xã được xây dựng chợ nông thôn, còn 03 xã chưa có chợ. Đối với y tế. Hệ thống các trạm y tế được tăng cường cả về số lượng và chất lượng nhân viên y tế: 100% trạm y tế xã có bác sĩ; tỷ lệ thôn, bon, bản có nhân viên y tế hoạt động đạt trên 96%. Công tác chăm sóc sức khỏe tuyến cơ sở được đổi mới, mở rộng dịch vụ y tế cho tuyến xã, góp phần giảm tải cho tuyến trên. Công nghệ thông tin đã có bước phát triển vượt bậc. Internet tốc độ cao đã đến được hầu hết các điểm bưu điện văn hóa xã, vùng phủ sóng 3G đã đạt trên 97% dân số. Đối với công tác giảm nghèo Tổng giá trị sản xuất năm 2019 đạt 3.811,6 tỷ đồng, tăng 14,63% so với năm 2018 và bằng 100,38% so với kế hoạch,trong đó: ngành nông, lâm, thuỷ sản đạt 2.946 tỷ đồng, tăng 12,56% so với 2018 và bằng 100,08% so với kế hoạch; tiểu thủ công nghiệp, xây dựng; dịch vụ đạt 555 tỷ đồng, tăng 23,15% so với cùng kỳ….Nhìn chung số tiêu chí của các xã đạt được chưa mấy vượt bậc. Xã Quảng Trực: Đạt 11/19 tiêu chí. Xã Quảng Tân: Đạt 11/19 tiêu chí. Xã Đăk Buk So: Đạt 11/19 tiêu chí. Xã Đăk Rtih: Đạt 10/19 tiêu chí. Xã Đăk Quảng Tâm: Đạt 7/19 tiêu chí. Xã Đăk Ngo: Đạt 7/19 tiêu chí. Kết quả thực hiện bộ tiêu chí xây dựng nông thôn mới. Tính đến hết năm 2019, số tiêu chí đạt bình quân tại các xã là 9,5 tiêu chí/xã, đạt 100% so với kế hoạch đề ra. Mặc dù, đảm bảo kế hoạch đề ra về số lượng tiêu chí đạt bình quân trên xã, song nhìn chung số lượng các tiêu chí đạt được tại các xã còn thấp, đến nay trên địa bàn huyện chưa có xã nào đạt 15 tiêu chí./.

Nguồn tin: Hồng Hoa
Kỷ niệm 20 Ngày tái lập tỉnh Đắk Nông  (01/01/2004 – 01/01/2024)
CHÀO MỪNG KỶ NIỆM 78 NĂM NGÀY CÁCH MẠNG THÁNG TÁM (19/8/1945-19/8/2023) VÀ QUỐC KHÁNH NƯỚC CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM (02/9/1945-02/9/2023)
Ứng dụng DakNong-C

           Bản đồ

           Học tập Bác

           truy cập nhanh

           Liên kết

CHÀO MỪNG KỶ NIỆM 78 NĂM NGÀY CÁCH MẠNG THÁNG TÁM (19/8/1945-19/8/2023) VÀ QUỐC KHÁNH NƯỚC CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM (02/9/1945-02/9/2023)