Thứ bảy, 23/09/2023
Chào mừng bạn đến với trang thông tin điện tử huyện Tuy Đức

CHÀO MỪNG KỶ NIỆM 78 NĂM NGÀY CÁCH MẠNG THÁNG TÁM (19/8/1945-19/8/2023) VÀ QUỐC KHÁNH NƯỚC CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM (02/9/1945-02/9/2023)

Tuy Đức đẩy mạnh công tác tuyên truyền Đại hội Đảng các cấp

Hồng Hoa Chia sẻ:

Nhằm đẩy mạnh công tác tuyên truyền Đại hội Đảng bộ huyện Tuy Đức lần thứ IV nhiệm kỳ 2020 – 2025, tiến tới Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XIII của Đảng. Đây cũng là đợt sinh hoạt chính trị sâu rộng trong toàn đảng, toàn quân, toàn dân và là dịp để khích lệ cán bộ, đảng viên và nhân dân thi đua lập thành tích chào mừng Đại hội đảng các cấp, phấn đấu hoàn thành thắng lợi các mục tiêu phát triển kinh tế – văn hóa xã hội – an ninh quốc phòng nhiệm kỳ 2015 – 2020 đã đề ra.

        Để nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác tuyên truyền trước, trong và sau Đại hội đảng bộ các cấp có trọng tâm, trọng điểm, đúng định hướng, Ban Tuyên giáo Huyện ủy Tuy Đức đã xây dựng và triển khai Hướng dẫn tuyên truyền Đại hội đảng bộ các cấp, tiến tới Đại hội Đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng. Các Chi, Đảng bộ trực thuộc, các cơ quan khối tuyên truyền của huyện, tập trung tuyên truyền về Chủ nghĩa Mác – Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh, mục tiêu độc lập dân tộc và chủ nghĩa xã hội, sự ra đời và trưởng thành của Đảng Cộng sản Việt Nam, những thành tựu trên các lĩnh vực của  địa phương, đơn vị trong giai đoạn 2015 – 2020; những nhân tố mới điển hình tiên tiến trong các tổ chức đảng và đảng viên trên tất cả các lĩnh vực; các phong trào thi đua lập thành tích chào mừng đại hội…Đối với công tác tuyên truyền trên các phương tiện thông tin đại chúng cũng được Trung tâm văn hóa thể thao và truyền thông huyện đẩy mạnh số lượng tin bài và thời lượng phát sóng, hàng tuần đã biên tập từ 20 đến 30 tin, bài để phát sóng trên sóng phát thanh, truyền hình và trang thông tin điện tử của huyện. Ngoài ra còn thường xuyên gửi tin bài về Đài phát thanh truyền hình tỉnh Đăk Nông theo đúng kế hoạch và xây dựng các chuyên trang, chuyên mục, nêu gương điển hình tiên tiến trong các phong trào thi đua của huyện. Đối với công tác tuyên truyền cổ động trực quan, các hoạt động văn hóa văn nghệ, được Trung tâm văn hóa thể thao và truyền thông đã  chủ động xây dựng, lắp đặt trên các cụm pa nô, áp pích trên địa bàn, làm mới cắt các pa nô nhỏ treo theo các trục đường, cắt dán băng rôn với khẩu hiệu tuyên truyền nhiệm vụ chính trị trọng tâm. Thông qua tuyên truyền nhằm giúp cho cán bộ và nhân dân trong huyện thấy được mục đích ý nghĩa của Đại hội Đảng các cấp. Đến Tuy Đức vào những ngày này còn một thời gian ngắn nữa là đến Đại hội Đảng bộ huyện, vì vậy công tác tuyên truyền đã và đang được đẩy mạnh, ở trục đường chính trung tâm huyện cũng như ở các xã đều được treo băng rôn, khẩu hiệu với các nội dung hướng về Đại hội.

       Với nhiều hình thức đẩy mạnh công tác tuyên truyền, đến nay cán bộ, Đảng viên và quần chúng nhân dân trong huyện đã hiểu được ý nghĩa và tầm quan trọng của Đại hội Đảng bộ huyện lần thứ IV (nhiệm kỳ 2020 – 2025) và không ngừng ra sức thi đua lập thành tích thiết thực chào mừng Đại hội đảng bộ các cấp, tiến tới Đại hội Đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng./.

Nguồn tin: Hồng Hoa
Kỷ niệm 20 Ngày tái lập tỉnh Đắk Nông  (01/01/2004 – 01/01/2024)
CHÀO MỪNG KỶ NIỆM 78 NĂM NGÀY CÁCH MẠNG THÁNG TÁM (19/8/1945-19/8/2023) VÀ QUỐC KHÁNH NƯỚC CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM (02/9/1945-02/9/2023)
Ứng dụng DakNong-C

           Bản đồ

           Học tập Bác

           truy cập nhanh

           Liên kết

CHÀO MỪNG KỶ NIỆM 78 NĂM NGÀY CÁCH MẠNG THÁNG TÁM (19/8/1945-19/8/2023) VÀ QUỐC KHÁNH NƯỚC CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM (02/9/1945-02/9/2023)