Chủ nhật, 24/09/2023
Chào mừng bạn đến với trang thông tin điện tử huyện Tuy Đức

CHÀO MỪNG KỶ NIỆM 78 NĂM NGÀY CÁCH MẠNG THÁNG TÁM (19/8/1945-19/8/2023) VÀ QUỐC KHÁNH NƯỚC CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM (02/9/1945-02/9/2023)

Tuy Đức sẵn sàng tuyển chọn, gọi công dân nhập ngũ năm 2021

Hồng Hoa Chia sẻ:

Hàng năm công tác tuyển chọn gọi công dân lên đường nhập ngũ là một trong những tiêu chí quan trọng đối với địa phương. Theo đó ngay từ đầu đầu năm. Ban chỉ huy Quân sự huyện Tuy Đức đã tổ chức rà soát, lập danh sách các thanh niên trong độ tuổi lên đường nhập ngũ. Thông qua công tác rà soát nắm địa bàn để từng bước làm tốt công tác tuyển chọn, gọi công dân lên đường nhập ngũ hoàn thành kế hoạch tỉnh giao.

Được biết hằng năm, công tác tuyển quân của huyện Tuy Đức luôn hoàn thành chỉ tiêu được giao, bảo đảm chất lượng. Năm nay công tác tuyển chọn, gọi công dân nhập ngũ đã được HĐNV Quân sự huyện triển khai ngay từ đầu năm. Với phương châm “ chọn người nào chắc người đó”. Để đảm bảo tốt công tác tuyển chọn, gọi công dân lên đường nhập ngũ năm 2021 đạt chỉ tiêu giao ngay từ đầu đơn vị đã tổ chức làm tốt công tác giáo dục, tuyên truyền phổ biến Luật nghĩa vụ quân sự và các văn bản hướng dẫn thi hành luật ở 6/6 xã và thông tin rỗng rãi trên phương tiện thông tin đại chúng. Bên cạnh đó đơn vị còn phối hợp với các ban ngành đoàn thể, các địa phương làm tốt công tác quản lý nhân khẩu, tạm trú, tạm vắng để nắm bắt kịp thời các thanh niên trong độ tuổi nhập ngũ. Bên cạnh đó, huyện Tuy Đức có địa bàn rộng, đường sá đi lại còn gặp nhiều khó khăn, dân số sống không tập trung. Mặt khác hiện nay tình hình dịch bệnh Covid diễn biến phức tạp, đời sống nhân dân càng khó khăn, nên nhiều công dân trong độ tuổi nhập ngũ không ở nhà mà thường xuyên đi làm ăn xa, nên việc nắm bắt để làm tốt công tác tuyển chọn, gọi công dân lên đường nhập ngũ cũng đang còn nhiều bất cập.  Mặc dầu vậy nhưng để đảm bảo chỉ tiêu, quân số và đạt kết quả cao trong công tác tuyển chọn, gọi công dân lên đường nhập ngũ năm 2021 đạt chỉ tiêu giao đơn vị thực hiện theo Luật nghĩa vụ quân sự năm 2015 và các nghị định của Chính phủ, thông tư của Bộ Quốc phòng, hướng dẫn của cơ quan chức năng các cấp nên ngày càng đi vào nền nếp. Đến nay HĐNV quân sự huyện đã triển khai các bước đúng quy trình trong công tác tuyển chọn, gọi công dân nhận ngũ. Được biết trong tuần này HĐNV quân sự huyện sẽ tiến hành sơ tuyển nghĩa vụ quân sự cấp xã. Thông qua công tác khám sơ tuyển để tuyển chọn những công dân có đủ tiêu chuẩn chuẩn bị sẵn sàng cho công tác tuyển chọn, gọi công dân lên đường nhập ngũ năm 2021. Để công tác tuyển chọn, gọi công dân nhập ngũ năm 2021 đạt chỉ tiêu và chất lượng, với trách nhiệm là Hội đồng nghĩa vụ quân sự huyện, Ban chỉ huy quân sự huyện đã tập trung tham mưu tăng cường sự lãnh đạo của cấp ủy, chính quyền địa phương các cấp, vai trò làm tham mưu của cơ quan quân sự, các ban ngành, đoàn thể địa phương trong công tác tuyển chọn, gọi công dân nhập ngũ. Trên tinh thần đó, cấp ủy, chính quyền các cấp cần tập trung chỉ đạo thực hiện tốt công tác quản lý hành chính, địa bàn cấp xã, đúng quy trình, trách nhiệm quản lý nhà nước về cư trú. Qua đó, nắm chắc số lượng, chất lượng thanh niên trong độ tuổi sẵn sàng nhập ngũ, làm cơ sở cho việc thực hiện các bước xét duyệt, tuyển chọn chặt chẽ, nâng cao chất lượng tuyển chọn, gọi công dân nhập ngũ. Các bước quy trình trong công tác tuyển chọn, gọi công dân nhập ngũ cần tổ chức thực hiện nghiêm chặt chẽ.

Nội dung tuyên truyền được tập trung nêu cao trách nhiệm của các cơ quan, đoàn thể, các tổ chức chính trị – xã hội trong công tác tham mưu cho cấp ủy, chính quyền địa phương lãnh đạo, chỉ đạo và triển khai tổ chức thực hiện công tác tuyển chọn, gọi công dân nhập ngũ. Tuyên truyền luật ngĩa vụ quân sự, truyền thống vẻ vang của dân tộc Việt Nam anh hùng, truyền thống của quân đội trong công cuộc xây dựng và bảo vệ Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa, nhất là trong giai đoạn cách mạng hiện nay. Từ đó, nâng cao ý thức trách nhiệm về quyền và nghĩa vụ của công dân trong thực hiện Luật nghĩa vụ quân sự năm 2021.

Nguồn tin: Hồng Hoa
Kỷ niệm 20 Ngày tái lập tỉnh Đắk Nông  (01/01/2004 – 01/01/2024)
CHÀO MỪNG KỶ NIỆM 78 NĂM NGÀY CÁCH MẠNG THÁNG TÁM (19/8/1945-19/8/2023) VÀ QUỐC KHÁNH NƯỚC CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM (02/9/1945-02/9/2023)
Ứng dụng DakNong-C

           Bản đồ

           Học tập Bác

           truy cập nhanh

           Liên kết

CHÀO MỪNG KỶ NIỆM 78 NĂM NGÀY CÁCH MẠNG THÁNG TÁM (19/8/1945-19/8/2023) VÀ QUỐC KHÁNH NƯỚC CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM (02/9/1945-02/9/2023)