Thứ bảy, 23/09/2023
Chào mừng bạn đến với trang thông tin điện tử huyện Tuy Đức

CHÀO MỪNG KỶ NIỆM 78 NĂM NGÀY CÁCH MẠNG THÁNG TÁM (19/8/1945-19/8/2023) VÀ QUỐC KHÁNH NƯỚC CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM (02/9/1945-02/9/2023)

TUY ĐỨC THỰC HIỆN ĐƯỢC 8 CHỈ TIÊU NHIỆM KỲ III

Chia sẻ:

Thực hiện Nghị quyết Đại hội lần thứ III của Đảng bộ huyện. Trong 5 năm qua từ 2015 – 2020. Đảng bộ huyện Tuy Đức đã đề ra một số chỉ tiêu. Đến nay toàn huyện đã đạt được 08 chỉ tiêu đạt và vượt kế hoạch gồm: tổng giá trị sản xuất, phát triển cơ sở hạ tầng kỹ thuật, tỷ lệ hộ nghèo, về y tế, văn hóa, giáo dục, quốc phòng – an ninh, xã đạt tiêu chuẩn quốc gia về y tế và dân số tham gia bảo hiểm y tế. Tuy nhiên, có 04 chỉ tiêu không đạt gồm: thu ngân sách, giảm tăng dân số tự nhiên, tiêu chí xây dựng nông thôn mới, chỉ tiêu xây dựng Đảng và hệ thống chính trị; ngoài ra, có một số nhóm chỉ tiêu không đạt so với nghị quyết đề ra như: tỷ lệ cứng hoá đường huyện; tỷ lệ trẻ em dưới 5 tuổi suy dinh dưỡng; tỷ lệ cơ quan, xã đạt chuẩn văn hóa…Có thể nói để đạt được các chỉ tiêu còn lại đòi hỏi Đảng bộ, chính quyền và nhân dân huyện nhà quyết tâm nỗ lực, tranh thủ mọi thời cơ, sự ủng hộ của cấp trên chúng ta mới có thể hoàn thành được các chỉ tiêu đã đền ra trong nhiệm kỳ qua.

Nguồn tin:
Kỷ niệm 20 Ngày tái lập tỉnh Đắk Nông  (01/01/2004 – 01/01/2024)
CHÀO MỪNG KỶ NIỆM 78 NĂM NGÀY CÁCH MẠNG THÁNG TÁM (19/8/1945-19/8/2023) VÀ QUỐC KHÁNH NƯỚC CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM (02/9/1945-02/9/2023)
Ứng dụng DakNong-C

           Bản đồ

           Học tập Bác

           truy cập nhanh

           Liên kết

CHÀO MỪNG KỶ NIỆM 78 NĂM NGÀY CÁCH MẠNG THÁNG TÁM (19/8/1945-19/8/2023) VÀ QUỐC KHÁNH NƯỚC CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM (02/9/1945-02/9/2023)