Thứ sáu, 22/09/2023
Chào mừng bạn đến với trang thông tin điện tử huyện Tuy Đức

CHÀO MỪNG KỶ NIỆM 78 NĂM NGÀY CÁCH MẠNG THÁNG TÁM (19/8/1945-19/8/2023) VÀ QUỐC KHÁNH NƯỚC CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM (02/9/1945-02/9/2023)

Tuy Đức thực hiện nghiêm cho học sinh đi học trở lại

Hồng Hoa Chia sẻ:

Thực hiện sự chỉ đạo của UBND huyện Tuy Đức theo công văn số 805/UBND-VP. Về việc bảo đảm an toàn cho trẻ Mầm non, học sinh, sinh viên khi đi học trở lại sau thời gian nhỉ học để thực hiện các biện pháp phòng, chống dịch Covid-19 . Phòng giáo dục và đào tạo huyện ty Đức cần phối hợp với Trung tâm y tế hyện và các đơn vị có liên quan khẩn trương phun thuốc khử khuẩn phòng, chống dịch bệnh trong các cơ sở giáo dục, giáo dục nghề nghiệp theo chỉ định của Bộ y tế.

Qua đây góp phần giúp học sinh, học viên, sinh viên đặc biệt là nhân dân thực hiện nghiêm túc và tránh gây tâm lý hoang mang, lo lắng quá mức hoặc chr quan, lơ là trong công tác phòng chống dịch. Đồng thời đẩy mạnh công tác tuyên truyền vận động học sinh trở lại trường đi học đầy đr không được bỏ học  do hoàn cảnh gia đình khó khăn hay tâm lý lo sợ do dịch bệnh.

Nguồn tin: Hồng Hoa
Kỷ niệm 20 Ngày tái lập tỉnh Đắk Nông  (01/01/2004 – 01/01/2024)
CHÀO MỪNG KỶ NIỆM 78 NĂM NGÀY CÁCH MẠNG THÁNG TÁM (19/8/1945-19/8/2023) VÀ QUỐC KHÁNH NƯỚC CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM (02/9/1945-02/9/2023)
Ứng dụng DakNong-C

           Bản đồ

           Học tập Bác

           truy cập nhanh

           Liên kết

CHÀO MỪNG KỶ NIỆM 78 NĂM NGÀY CÁCH MẠNG THÁNG TÁM (19/8/1945-19/8/2023) VÀ QUỐC KHÁNH NƯỚC CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM (02/9/1945-02/9/2023)