Thứ năm, 28/09/2023
Chào mừng bạn đến với trang thông tin điện tử huyện Tuy Đức

CHÀO MỪNG KỶ NIỆM 78 NĂM NGÀY CÁCH MẠNG THÁNG TÁM (19/8/1945-19/8/2023) VÀ QUỐC KHÁNH NƯỚC CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM (02/9/1945-02/9/2023)

TUY ĐỨC TRIỂN KHAI CÔNG TÁC BẦU CỬ HĐND CÁC CẤP

Hồng Hoa Chia sẻ:

Công tác bầu cử Đại biểu HĐND các cấp hiện nay được huyện Tuy Đức triển khai một cách quyết liệt. Từ công tác hội nghị hiệp thương, chuẩn bị bầu cử, tuyên truyền bầu cử đã được các  phòng, ban, cơ quan quan tâm và triển khai.

         Huyện Tuy Đức đã tổ chức hội nghị hiệp thương lần thứ I và giới thiệu được 73 ứng cử viên trong bầu cử HĐND cấp huyện. Qua việc giới thiệu các ứng cử viên thì huyện đã triển khai thành lập các tiểu ban như: Tiểu ban nhân sự, Tiểu ban thông tin tuyên truyền, Tiểu ban giải quyết khiếu nại, tố cáo, Tiểu ban an ninh quốc phòng. Tiểu ban vật chất và tổ chuyên viên giúp việc. Việc thành lập các tiểu ban trên nhằm giúp cho công tác bầu cử có quy trình và thực hiện theo luật bầu cử một cách tốt nhất. Để cuộc bầu cử Đại biểu HĐND các cấp đạt hiệu quả việc đầu tiên huyện triển khai là công tác tuyên truyền. Hiện nay thực hiện sự chỉ đạo của cấp trên Trung tâm VHTT&TT huyện đang đây mạnh tuyên truyền về luật bầu cử. Thông qua công tác tuyên truyền giúp người dân nhận biết được vai trò, ý nghĩa và tầm quan trọng của cuộc bầu cử vào trung tuần tháng 5 sắp tới.

          Cuộc bầu cử là sự kiện chính trị lớn có ý nghĩa quan trọng, do đó, cuộc bầu cử phải được tiến hành dân chủ, bình đẳng, đúng pháp luật, an toàn, tiết kiệm, thực sự là ngày hội của toàn dân. Theo đó các xã thực hiện công tác tuyên truyền luật bầu cử nhất là đối với người dân vùng sâu, vùng xa, người dân tộc thiểu số hiểu rõ ý nghĩa việc bầu cử HĐND các cấp là bầu ra những đại biểu trung thành đại điện cho ý chí, nguyện vọng của người dân đứng vào HĐND các cấp. Bầu cử Đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu HĐND là một sự kiện chính trị to lớn của toàn Đảng, toàn dân, toàn quân. Tầm quan trọng của cuộc bầu cử có ý nghĩa to lớn quyết định thắng lợi mọi nhiệm vụ mà Đảng, nhà nước ta đã đặt ra.  Đất nước ta muốn giàu mạnh hoàn thành tốt mọi nhiệm vụ đề ra là nhờ những đại biểu trung thành, tận tụy với nhân dân ở HĐND các cấp. Triển khai công tác bầu cử với vai trò nòng cốt là MTTQ các cấp đóng vai trò chủ đạo cần đẩy nhanh cácbước kịp với quy định của Luật bầu cử. Bên cạnh đó làm tốt công tác hiệp thương, chọn người ra ứng cử, là những người đại biểu xứng đáng với quần chúng nhân dân. Thực sự là người đại diện cho ý chí, nguyện vọng của nhân dân trong nhiệm kỳ tới.

         Ngày bầu cử ngày một đến gần mọi người dân cần tìm hiểu thêm luật bầu cử để từ đó sáng suốt lựa chọn cho mình những đại biểu thật sự trung thành và là người đầy tớ của nhân dân như Bác Hồ đã căn dặn./.

Nguồn tin: Hồng Hoa
Kỷ niệm 20 Ngày tái lập tỉnh Đắk Nông  (01/01/2004 – 01/01/2024)
CHÀO MỪNG KỶ NIỆM 78 NĂM NGÀY CÁCH MẠNG THÁNG TÁM (19/8/1945-19/8/2023) VÀ QUỐC KHÁNH NƯỚC CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM (02/9/1945-02/9/2023)
Ứng dụng DakNong-C

           Bản đồ

           Học tập Bác

           truy cập nhanh

           Liên kết

CHÀO MỪNG KỶ NIỆM 78 NĂM NGÀY CÁCH MẠNG THÁNG TÁM (19/8/1945-19/8/2023) VÀ QUỐC KHÁNH NƯỚC CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM (02/9/1945-02/9/2023)