Thứ ba, 03/10/2023
Chào mừng bạn đến với trang thông tin điện tử huyện Tuy Đức

CHÀO MỪNG KỶ NIỆM 78 NĂM NGÀY CÁCH MẠNG THÁNG TÁM (19/8/1945-19/8/2023) VÀ QUỐC KHÁNH NƯỚC CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM (02/9/1945-02/9/2023)

Tuy Đức triển khai kế hoạch rà soát hộ nghèo năm 2019

Hồng Hoa Chia sẻ:

Thực hiện kế hoạch của Sở Lao động thương binh & xã hội tỉnh Đăk Nông về việc rà soát hộ nghèo, hộ cận nghèo năm 2019, sáng ngày 20/9/2019, UBND huyện Tuy Đức tổ chức họp Ban chỉ đạo rà soát hộ nghèo, hộ cận nghèo năm 2019 và triển khai nội dung công tác bảo trợ xã hội năm 2019.

Đ/c Phạm Ngọc Ẩn – Phó CT UBND huyện chỉ đạo hội nghị

Tại hội nghị, UBND huyện đã thông qua Quyết định thành lập Ban chỉ đạo trợ giúp người nghèo huyện Tuy Đức năm 2019, phân công thành viên phụ trách các xã triển khai kế hoạch rà soát hộ nghèo, hộ cận nghèo của huyện, thông tư Hướng dẫn số 17/2016 ngày 28/6/2016 của Bộ Lao động thương binh và xã hội quy trình rà soát hộ nghèo, hộ cận nghèo hàng năm theo chuẩn nghèo tiếp cận đa chiều áp dụng giai đoạn 2016 – 2020; hướng dẫn về quy trình điều ra, rà soát và cách cập nhật phiếu vào hệ thống phần mềm quản lý thông tin hộ nghèo, hộ cận nghèo theo 7 bước, trong đó chú trọng hướng dẫn cụ thể về quy trình điều tra, rà soát, cũng như cách sử dụng các mẫu, biểu phiếu, cách điều tra thông tin, lập biên bản họp rà soát kết quả, phân loại hộ nghèo và quy trình thẩm định, công nhận hộ nghèo, hộ cận nghèo; xác định chính xác số hộ nghèo, cận nghèo và xác định sơ bộ hộ có mức sống trung bình năm 2019. Theo kế hoạch, từ ngày 10/9/2019 đến ngày 10/10/2019, tất cả các xã tổ chức rà soát hộ nghèo, hộ cận nghèo trên địa bàn huyện. Đối tượng là các hộ gia đình đang sinh sống và có hộ khẩu thường trú trên địa bàn. Các xã thực hiện việc rà soát thông qua phương pháp đánh giá, chấm điểm tài sản, thu thập thông tin đặc điểm, điều kiện sống của hộ gia đình, nguyên nhân nghèo, nguyện vọng hỗ trợ của hộ, nhập dữ liệu hộ nghèo, hộ cận nghèo. Đến ngày 18/10/2019 báo cáo chính thức kết quả điều tra, rà soát về UBND huyện

./.              

Nguồn tin: Hồng Hoa
Kỷ niệm 20 Ngày tái lập tỉnh Đắk Nông  (01/01/2004 – 01/01/2024)
CHÀO MỪNG KỶ NIỆM 78 NĂM NGÀY CÁCH MẠNG THÁNG TÁM (19/8/1945-19/8/2023) VÀ QUỐC KHÁNH NƯỚC CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM (02/9/1945-02/9/2023)
Ứng dụng DakNong-C

           Bản đồ

           Học tập Bác

           truy cập nhanh

           Liên kết

CHÀO MỪNG KỶ NIỆM 78 NĂM NGÀY CÁCH MẠNG THÁNG TÁM (19/8/1945-19/8/2023) VÀ QUỐC KHÁNH NƯỚC CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM (02/9/1945-02/9/2023)