Thứ ba, 26/09/2023
Chào mừng bạn đến với trang thông tin điện tử huyện Tuy Đức

CHÀO MỪNG KỶ NIỆM 78 NĂM NGÀY CÁCH MẠNG THÁNG TÁM (19/8/1945-19/8/2023) VÀ QUỐC KHÁNH NƯỚC CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM (02/9/1945-02/9/2023)

UBND xã Đăk Ngo

Chia sẻ lên:

Lãnh Đạo

Hồ Tùng Lĩnh
Bí thư Đảng Ủy
0978292616
Cử nhân luật
Phạm Thị Vân
Phí Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐND
0962638377
Cử nhân luật
Phan Văn Hạnh
Phó Chủ tịch HĐND
0971780007
Trung cấp kế toán
Nguyễn Huy Công
0969456738
0969456738
Cử nhân Kinh tế
Lê Trung Nhựt.
Phó Chủ tịch UBND
0369356969
Trung cấp Hành chính
Phạm Vinh
Phó Chủ tịch UBND
0986435506
Cử nhân luật

ĐOÀN THỂ

STT

HỌ TÊN

Chức vụ

Số điện thoại

01

Nguyễn Xuân Thủy

Chủ tịch UBMTTQVN xã

0976260405

02

Nguyễn Xuân Chí

Chủ tịch Hội CCB xã

0383562048

03

Nguyễn Thị Nga

Chủ tịch Hội Nông dân xã

0382384587

04

Phạm Thị Là

Chủ tịch Hội Phụ nữ xã

0388124235

05

Ly Văn Chứ

Bí thư Đoàn TNCSHCM xã

0969419689

           Bản đồ

           Học tập Bác

           truy cập nhanh

           Liên kết

CHÀO MỪNG KỶ NIỆM 78 NĂM NGÀY CÁCH MẠNG THÁNG TÁM (19/8/1945-19/8/2023) VÀ QUỐC KHÁNH NƯỚC CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM (02/9/1945-02/9/2023)