Đồng chí: Trần Viết Cự - Phó Chủ tịch UBND huyện - Trưởng Ban Biên tập Trang thông tin điện tử huyện Tuy Đức
Tìm văn bản: Tìm kiếm nâng cao
Số/Ký hiệu Ngày BH Trích yếu
Số 288/BC - UBND 14/06/2018

Tình hình thực hiện công tác cải cách hành chính 6 tháng đầu...

Tải về
Số 56/CTĐ - TH 14/06/2018

Báo cáo sơ kết công tác thi đua, khen thưởng cụm thi đua số...

Tải về
Số 937/QĐ-UBND 14/06/2018

Quyết định về việc sửa đổi một số điều của quy chế tổ chức...

Tải về
968/LĐTBXH - BTXH 27/05/2018

Về việc tăng cường, nâng cao chỉ số PAPI trong việc công...

Tải về
950/SGDĐT-GDMN 27/05/2018

Về việc tuyển sinh bậc học mầm non năm học 2018 - 2019

Tải về
Số: 1310/QĐ-UBND 09/08/2017

Về việc thông qua Phương án đơn giản hóa thủ tục hành chính...

Tải về
730/QĐ-UBND 21/05/2015

Về việc cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu...

Tải về
656/PCVP-NN 26/05/2015

Xin chủ trương bố trí quỹ đất xây dựng trạm tiếp nhận vật...

Tải về
2371/UBND-VX 27/05/2015

về việc xây dựng đề án giảm nghèo đặc thù cho đồng bào dân...

Tải về
2356/UBND/NN 27/05/2015

Về việc triển khai các hoạt động hưởng ứng Ngày môi trường...

Tải về
463/SXD-KT 26/05/2015

Về việc rà soát, thu thập, tổng hợp, báo cáo số liệu trong...

Tải về
613/QĐ-UBND 04/05/2015

Về việc phân bổ nguồn vốn Trung ương thuộc Chương trình mục...

Tải về
2232/UBND-NN 21/05/2015

Về việc địa điểm xây dựng cơ sở hạ tầng phục vụ dự án phát...

Tải về
2268/UBND-VX 21/05/2015

về việc triển khai đề án củng cố, phát triển mạng lưới cơ sở...

Tải về
2258/UBND-TH 21/05/2015

Về việc triển khai thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên...

Tải về
251/TB-VPUBND 25/05/2015

Kết luận của Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Thị Ngọc Lệ tại...

Tải về
2317/UBND-NN 26/05/2015

Về việc phối hợp giải quyết tình hình dân di cư tự do

Tải về
2314/UBND-KTTC 25/05/2015

Về việc trang bị 01 xe ô tô phục vụ công tác cho UBND huyện...

Tải về
2334/UBND-VX 26/05/2015

Về việc báo cáo tình hình giải quyết những tồn đọng sau Tổng...

Tải về
751/QĐ_UBND 26/05/2015

Về việc thành lập Tổ rà soát, phân loại đơn thư của các hộ...

Tải về
 
Danh mục
Liên kết

 
Kết nối