Tìm văn bản: Tìm kiếm nâng cao
Số/Ký hiệu Ngày BH Trích yếu
Số: 1310/QĐ-UBND 10/08/2017

Về việc thông qua Phương án đơn giản hóa thủ tục hành chính...

Tải về
730/QĐ-UBND 22/05/2015

Về việc cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu...

Tải về
656/PCVP-NN 27/05/2015

Xin chủ trương bố trí quỹ đất xây dựng trạm tiếp nhận vật...

Tải về
2371/UBND-VX 28/05/2015

về việc xây dựng đề án giảm nghèo đặc thù cho đồng bào dân...

Tải về
2356/UBND/NN 28/05/2015

Về việc triển khai các hoạt động hưởng ứng Ngày môi trường...

Tải về
463/SXD-KT 27/05/2015

Về việc rà soát, thu thập, tổng hợp, báo cáo số liệu trong...

Tải về
613/QĐ-UBND 05/05/2015

Về việc phân bổ nguồn vốn Trung ương thuộc Chương trình mục...

Tải về
2232/UBND-NN 22/05/2015

Về việc địa điểm xây dựng cơ sở hạ tầng phục vụ dự án phát...

Tải về
2268/UBND-VX 22/05/2015

về việc triển khai đề án củng cố, phát triển mạng lưới cơ sở...

Tải về
2258/UBND-TH 22/05/2015

Về việc triển khai thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên...

Tải về
251/TB-VPUBND 26/05/2015

Kết luận của Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Thị Ngọc Lệ tại...

Tải về
2317/UBND-NN 27/05/2015

Về việc phối hợp giải quyết tình hình dân di cư tự do

Tải về
2314/UBND-KTTC 26/05/2015

Về việc trang bị 01 xe ô tô phục vụ công tác cho UBND huyện...

Tải về
2334/UBND-VX 27/05/2015

Về việc báo cáo tình hình giải quyết những tồn đọng sau Tổng...

Tải về
751/QĐ_UBND 27/05/2015

Về việc thành lập Tổ rà soát, phân loại đơn thư của các hộ...

Tải về
2318/UBND-NN 27/05/2015

về việc thu hồi đất để thực hiện dự án ổn định dân cư biên...

Tải về
60/VPUBND-HC 27/01/2015

Về việc thống nhất gửi, nhận văn bản qua thư điện tử công vụ

Tải về
188/QĐ-UBND 02/02/2015

Công bố danh mục văn bản quy phạm pháp luật của HĐND tỉnh,...

Tải về
222/VPUBND-VX 11/05/2015

Về việc ủy quyền ký văn bản

Tải về
13/2014/QĐ-UBND 16/07/2014

Quyết định về niên hạn cấp phát trang phục, công cụ hỗ trợ...

Tải về
 
Danh mục
Liên kết

Kết nối