Tìm văn bản: Tìm kiếm nâng cao
Số/Ký hiệu Ngày BH Trích yếu
08/KH-UBND 17/01/2017

Kế hoạch ứng dụng công nghệ thông tin trong hoạt động của cơ...

Tải về
1131/UBND-TH 01/08/2017

Công bố công khai ngân sách nhà nước

Tải về
624/UBND-VP 20/04/2015

Về việc xây dựng và triển khai thực hiện Kế hoạch điều tra,...

Tải về
616/UBND-VP 17/04/2015

Về việc xử lý trách nhiệm trong việc để xảy ra phá rừng

Tải về
615/UBND-VP 17/04/2015

Về việc rà soát diện tích rừng, đất lâm nghiệp và xây dựng...

Tải về
606/UBND-VP 16/04/2015

Về việc tăng cường công tác đảm bảo trật tự ATGT và phục vụ...

Tải về
603/UBND-VX 15/04/2015

Về việc báo cáo danh sách đối tượng nghiện các chất dạng...

Tải về
752/UBND-VP 14/05/2015

Về việc huấn luyện lực lượng dân quân cấp xã 2015

Tải về
737/UBND-DT 12/05/2015

Về việc triển khai thực hiện hỗ trợ học phí, tàu xe cho sinh...

Tải về
776/UBND-VP 19/05/2015

Về việc xây dựng và triển kahi kế hoạch tổng kết 5 năm thực...

Tải về
790/UBND-DT 19/05/2015

Về việc triển khai thực hiện chính sách hỗ trợ trực tiếp cho...

Tải về
850/UBND-VP 28/05/2015

Về việc triển khai thực hiện kế hoạch số 202/KH-UBND ngày...

Tải về
799/UBND/KTHT 21/05/2015

Về việc quản lý bảo trì và vận hành khai thác đường giao...

Tải về
807/UBND-VP 22/05/2015

Về việc tiếp tục chấn chỉnh lề lối làm việc, tăng cường thực...

Tải về
806/UBND-VP 22/05/2015

Về việc hướng dẫn tổ chức Đại lễ Phật Đản và ăn cư kiết hạ...

Tải về
804/UBND-VP 22/05/2015

Về việc xâydựng và triên khai Kế hoạch Tổng Kết, đánh giá...

Tải về
815/KH-UBND 25/05/2015

Tháng hành động vì trẻ em 2015

Tải về
523/UBND-VP 03/04/2015

về việc xử lý lấn chiếm đất đai tại khu vực cụm Công nghiệp...

Tải về
733/UBND-VP 27/05/2015

Về việc giải quyết đơn của bà Huỳnh Kim Thanh trú tại bon...

Tải về
59/TB-UBND 26/05/2015

về việc triển khai công tác tiêm phòng gia súc vụ I/2015

Tải về
 
Danh mục
Liên kết

Kết nối