Đồng chí: Trần Viết Cự - Phó Chủ tịch UBND huyện - Trưởng Ban Biên tập Trang thông tin điện tử huyện Tuy Đức
Tìm văn bản: Tìm kiếm nâng cao
Số/Ký hiệu Ngày BH Trích yếu
77/TB-UBND 18/07/2018

Kết luận của đồng chí Nguyễn Ngọc Long - Chủ tịch UBND huyện...

Tải về
831/UBND-KT&HT 27/05/2018

Về việc triển khai bảo hiểm toàn diện hộ gia đình và bảo...

Tải về
401/UBND-VN 25/03/2018

Về việc đồng ý gia hạn hợp đồng thi công xây dựng công...

Tải về
810/UBND-TC 23/05/2018

Tăng cường công tác quản lý đầu tư năm 2018

Tải về
732/QĐ-UBND 21/05/2018

Về việc tặng giấy khen của Chủ tịch Ủy ban nhân dân huyện...

Tải về
807/UBND-NN, ngày 24/5/2018 19/05/2018

Về việc tăng cường việc chấp hành pháp luật trong việc quản...

Tải về
08/KH-UBND 16/01/2017

Kế hoạch ứng dụng công nghệ thông tin trong hoạt động của cơ...

Tải về
1131/UBND-TH 31/07/2017

Công bố công khai ngân sách nhà nước

Tải về
624/UBND-VP 19/04/2015

Về việc xây dựng và triển khai thực hiện Kế hoạch điều tra,...

Tải về
616/UBND-VP 16/04/2015

Về việc xử lý trách nhiệm trong việc để xảy ra phá rừng

Tải về
615/UBND-VP 16/04/2015

Về việc rà soát diện tích rừng, đất lâm nghiệp và xây dựng...

Tải về
606/UBND-VP 15/04/2015

Về việc tăng cường công tác đảm bảo trật tự ATGT và phục vụ...

Tải về
603/UBND-VX 14/04/2015

Về việc báo cáo danh sách đối tượng nghiện các chất dạng...

Tải về
752/UBND-VP 13/05/2015

Về việc huấn luyện lực lượng dân quân cấp xã 2015

Tải về
737/UBND-DT 11/05/2015

Về việc triển khai thực hiện hỗ trợ học phí, tàu xe cho sinh...

Tải về
776/UBND-VP 18/05/2015

Về việc xây dựng và triển kahi kế hoạch tổng kết 5 năm thực...

Tải về
790/UBND-DT 18/05/2015

Về việc triển khai thực hiện chính sách hỗ trợ trực tiếp cho...

Tải về
850/UBND-VP 27/05/2015

Về việc triển khai thực hiện kế hoạch số 202/KH-UBND ngày...

Tải về
799/UBND/KTHT 20/05/2015

Về việc quản lý bảo trì và vận hành khai thác đường giao...

Tải về
807/UBND-VP 21/05/2015

Về việc tiếp tục chấn chỉnh lề lối làm việc, tăng cường thực...

Tải về
 
Danh mục
Liên kết

 
Kết nối