Đồng chí: Trần Viết Cự - Phó Chủ tịch UBND huyện - Trưởng Ban Biên tập Trang thông tin điện tử huyện Tuy Đức
UBND tỉnh khảo sát việc quy hoạch lập dự án sắp xếp ổn định dân cư ở Tuy Đức
Hãy chia sẻ cảm xúc của bạn
Đã xem: 212
Thích: 2
Không thích: 0
UBND tỉnh khảo sát việc quy hoạch lập dự án sắp xếp ổn định dân cư ở Tuy Đức
 
Liên kết

 
Kết nối