Thứ năm, 21/09/2023
Chào mừng bạn đến với trang thông tin điện tử huyện Tuy Đức

CHÀO MỪNG KỶ NIỆM 78 NĂM NGÀY CÁCH MẠNG THÁNG TÁM (19/8/1945-19/8/2023) VÀ QUỐC KHÁNH NƯỚC CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM (02/9/1945-02/9/2023)

XÃ ĐĂK R’TIH CÔNG BỐ QUYẾT ĐỊNH THÀNH LẬP CÁC TỔ CÔNG NGHỆ SỐ CỘNG ĐỒNG.

Hoàng Hưng Chia sẻ:

Ngày 17/6, UBND xã Đăk R’tih huyện Tuy Đức, tổ chức hội nghị công bố Quyết định thành lập và trao quyết định thành lập các tổ công nghệ số cộng đồng  cho 11 tổ  với 75 thành viên , tại các thôn, bon trên địa bàn xã.

Việc thành lập các tổ công nghệ số cộng đồng trên đia bàn xã, nhằm giúp chính địa phương thực hiện được các mục tiêu cụ thể của chính quyền số, kinh tế số, xã hội số. Với mục đích xây dựng mô hình chuyển đổi số xã Đăk R’tih phù hợp với điều kiện thực tế của địa phương, từng bước chuyển đổi số tại xã, hướng tới “ xã thông minh” thu hẹp khoảng cách số giữa khu vực nông thôn và thành thị, thúc đẩy ứng dụng công nghệ thông tin tại xã. Tăng cường tương tác giữa người dân, doanh nghiệp với chính quyền, hỗ trợ cho người dân,  doanh nghiệp được tiếp cận và sử dụng các ứng dụng, sử dụng dịch vụ tiện ích, thuận lợi nhất nhằm nâng cao đời sống vật chất, tinh thần cho người dân, góp phần đảm bảo an sinh xã hội, an toàn, an ninh trật tự và thúc đẩy phát triển kinh tế xã hội địa phương.

Nguồn tin: Hoàng Hưng
Kỷ niệm 20 Ngày tái lập tỉnh Đắk Nông  (01/01/2004 – 01/01/2024)
CHÀO MỪNG KỶ NIỆM 78 NĂM NGÀY CÁCH MẠNG THÁNG TÁM (19/8/1945-19/8/2023) VÀ QUỐC KHÁNH NƯỚC CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM (02/9/1945-02/9/2023)
Ứng dụng DakNong-C

           Bản đồ

           Học tập Bác

           truy cập nhanh

           Liên kết

CHÀO MỪNG KỶ NIỆM 78 NĂM NGÀY CÁCH MẠNG THÁNG TÁM (19/8/1945-19/8/2023) VÀ QUỐC KHÁNH NƯỚC CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM (02/9/1945-02/9/2023)