Thứ hai, 27/03/2023
Chào mừng bạn đến với trang thông tin điện tử huyện Tuy Đức

🇻🇳Chào mừng 48 năm Ngày Giải phóng Gia Nghĩa – Đắk Nông (23/3/1975 – 23/3/2023)

XÃ ĐĂK R’TIH CÔNG BỐ QUYẾT ĐỊNH THÀNH LẬP CÁC TỔ CÔNG NGHỆ SỐ CỘNG ĐỒNG.

Hoàng Hưng Chia sẻ:

Ngày 17/6, UBND xã Đăk R’tih huyện Tuy Đức, tổ chức hội nghị công bố Quyết định thành lập và trao quyết định thành lập các tổ công nghệ số cộng đồng  cho 11 tổ  với 75 thành viên , tại các thôn, bon trên địa bàn xã.

Việc thành lập các tổ công nghệ số cộng đồng trên đia bàn xã, nhằm giúp chính địa phương thực hiện được các mục tiêu cụ thể của chính quyền số, kinh tế số, xã hội số. Với mục đích xây dựng mô hình chuyển đổi số xã Đăk R’tih phù hợp với điều kiện thực tế của địa phương, từng bước chuyển đổi số tại xã, hướng tới “ xã thông minh” thu hẹp khoảng cách số giữa khu vực nông thôn và thành thị, thúc đẩy ứng dụng công nghệ thông tin tại xã. Tăng cường tương tác giữa người dân, doanh nghiệp với chính quyền, hỗ trợ cho người dân,  doanh nghiệp được tiếp cận và sử dụng các ứng dụng, sử dụng dịch vụ tiện ích, thuận lợi nhất nhằm nâng cao đời sống vật chất, tinh thần cho người dân, góp phần đảm bảo an sinh xã hội, an toàn, an ninh trật tự và thúc đẩy phát triển kinh tế xã hội địa phương.

Nguồn tin: Hoàng Hưng
Ngày sách và Văn hóa đọc Việt Nam trên địa bàn tỉnh Đắk Nông năm 2023
48 NĂM GIẢI PHÓNG GIA NGHĨA – ĐẮK NÔNG
Cháo mừng thành lập đảng bộ tỉnh

           Bản đồ

           Học tập Bác

           truy cập nhanh

           Liên kết

🇻🇳Chào mừng 48 năm Ngày Giải phóng Gia Nghĩa – Đắk Nông (23/3/1975 – 23/3/2023)