image banner
Nghị Quyết Miễn nhiệm Ủy viên UBND huyện ông Đặng Văn Ngôn
Số ký hiệu văn bản 13/NQ-HĐND
Ngày ban hành 20/06/2024
Ngày hiệu lực 20/06/2024
Trích yếu nội dung Nghị Quyết Miễn nhiệm Ủy viên UBND huyện ông Đặng Văn Ngôn
Hình thức văn bản Nghị quyết
Lĩnh vực Nghị quyết HĐND
Người ký duyệt Hồ Xuân Hậu
Tài liệu đính kèm