Thứ tư, 27/09/2023
Chào mừng bạn đến với trang thông tin điện tử huyện Tuy Đức

CHÀO MỪNG KỶ NIỆM 78 NĂM NGÀY CÁCH MẠNG THÁNG TÁM (19/8/1945-19/8/2023) VÀ QUỐC KHÁNH NƯỚC CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM (02/9/1945-02/9/2023)

Ban chỉ đạo đề án 61 của tỉnh kiểm tra tại huyện Tuy Đức

Đoàn Lê Anh Chia sẻ:

Chiều ngày 13/11, Đoàn kiểm tra Ban Chỉ đạo 61 của Tỉnh do đồng chí Đàm Quang Trung – Tỉnh ủy viên – Giám đốc Sở Tài nguyên &Môi trường làm trưởng đoàn, cùng với đồng chí Nguyễn Cầu phó chủ tịch Hội nông dân tỉnh đã kiểm tra kết quả triển khai thực hiện Kết luận số 61-KL/TW, ngày 03-12-2009 của Ban Bí thư Trung ương Đảng về Đề án “nâng cao vai trò, trách nhiệm của Hội Nông dân Việt Nam trong phát triển nông nghiệp, xây dựng nông thôn mới và xây dựng giai cấp nông dân Việt Nam giai đoạn 2010-2020” trên địa bàn huyện Tuy Đức. Tiếp và làm việc với đoàn kiểm tra có các đồng chí trong Ban thường vụ huyện ủy; các đồng chí trong ban chỉ đạo 61 của huyện.

Trong thời gian qua, triển khai thực hiện Kết luận số 61 về  Đề án “nâng cao vai trò trách nhiệm của Hội Nông dân Việt Nam trong phát triển nông nghiệp, xây dựng nông thôn mới và xây dựng giai cấp nông dân Việt Nam giai đoạn 2010-2020”.  Ban Thường vụ Huyện ủy đã tổ chức nghiên cứu, quán triệt nội dung của Kết luận đến các đồng chí bí thư các tổ chức cơ sở đảng, cán bộ chủ chốt của huyện, xây dựng kế hoạch hàng năm chỉ đạo các đơn vị, địa phương triển khai thực hiện.

Hình ảnh buổi làm việc của đoàn kiểm tra Ban chỉ đạo 61 tỉnh tại huyện Tuy Đức

Qua 10 năm triển khai trên địa bàn huyện đã đạt một số kết quả tích cực. Các cấp ủy, chính quyền quan tâm chỉ đạo, phối hợp hỗ trợ Hội Nông dân các cấp trực tiếp tham gia một số nhiệm vụ phát triển kinh tế, văn hóa, xã hội ở nông thôn; tạo điều kiện tăng nguồn lực giúp nông dân phát triển sản xuất vươn lên làm giàu và giảm nghèo bền vững thông qua các hoạt động hỗ trợ, tư vấn, giúp đỡ về vốn, vật tư, cây con giống, khoa học kỹ thuật, dịch vụ hỗ trợ nông dân…

Kết quả,  Hội Nông dân huyện đã tín chấp với Ngân hàng Chính sách xã hội huyện trên 96 tỷ đồng thôn qu 47 tổ tiết kiệm vay vốn cho hơn 2.600 lượt hộ hội viên, nông dân vay vốn đầu tư phát triển sản xuất, kinh doanh; hỗ trợ hội viên nông dân trên địa bàn các xã vay 4,8 tỷ đồng từ Dự án vay vốn Quỹ hỗ trợ nông các cấp. Phối hợp tổ chức 30 lớp tập huấn chuyển giao khoa học kỹ thuật cho trên 1.441 hội viên nông dân; ký kết hợp đồng với các công ty, Doanh nghiệp để cung ứng phân bón, giống cà phê, trả chậm cho nông dân, tổ chức 33 cuộc hội thảo tuyên truyền, chuyển giao khoa học kỹ thuật, quy trình sử dụng phân bón cho 2.310 lượt người tham gia…Bên cạnh đó Các cấp Hội thường xuyên tổ chức tuyên truyền vận động hội viên, nông dân phát huy nội lực, đoàn kết, chung tay xây dựng nông thôn mới bằng những việc làm cụ thể, thiết thực.

Đến nay các hộ tự nguyện hiến hơn 3.950 m2 đất, đóng góp 4,3 tỷ đồng và hơn 708 ngày công để xây dựng kết cấu hạ tầng nông thôn. Cùng với đó, Việc lãnh đạo, chỉ đạo xây dựng và củng cố tổ chức Hội; đào tạo, bồi dưỡng cán bộ; nâng cao chất lượng hội  được các cấp ủy quan tâm thực hiện. Đến nay, toàn huyện có 6 cơ sở hội, với 75 chi hội, 49 tổ nhóm hội, 100% thôn, bon, bản có tổ chức hội. toàn huyện đã kết nạp 4.978 hội viên; có 6/6 cơ sở hội và 48 chi hội xây dựng được quỹ hội, bình quân quỹ chi hội trên 16 triệu đồng.

Đoàn kiểm tra Ban chỉ đạo đề án 61 của tỉnh

Kết luận tại buổi làm việc, đồng chí Đàm Quang Trung đã ghi nhận và đánh giá cao những kết quả đạt được trong việc thực hiện Đề án “nâng cao vai trò, trách nhiệm của Hội Nông dân Việt Nam trong phát triển nông nghiệp, xây dựng nông thôn mới và xây dựng giai cấp nông dân Việt Nam giai đoạn 2010-2020” trên địa bàn huyện trong thời gian qua. Đồng thời, đề nghị trong thời gian tới huyện tiếp tục tuyên truyền Kết luận số 61-KL/TW của Ban Bí thư và Quyết định số 673/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ nhằm nâng cao nhận thức của cán bộ, hội viên, nông dân về vai trò, trách nhiệm của các cấp Hội nông dân trong phát triển nông nghiệp, xây dựng nông thôn mới và xây dựng giai cấp nông dân Việt Nam trong thời kỳ công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước; nâng cao vai trò trách nhiệm của từng thành viên trong ban chỉ đạo,Tăng cường đổi mới nội dung, phương thức hoạt động của Hội, gắn đào tào nghề với giải quyết việc làm cho nông dân, đề ra các giải pháp cụ thể trong hoạt động của ban chỉ đạo, nâng cao chất lượng và hiệu quả các phong trào thi đua, trọng tâm là phong trào nông dân sản xuất kinh doanh giỏi, đoàn kết giúp nhau xoá đói giảm nghèo làm giàu chính đáng. Từ đó nâng cao vai trò trách nhiệm của cả hệ thống chính trị trong đẩy mạnh phát triển kinh tế xã hội địa phương.

Nguồn tin: Đoàn Lê Anh
Kỷ niệm 20 Ngày tái lập tỉnh Đắk Nông  (01/01/2004 – 01/01/2024)
CHÀO MỪNG KỶ NIỆM 78 NĂM NGÀY CÁCH MẠNG THÁNG TÁM (19/8/1945-19/8/2023) VÀ QUỐC KHÁNH NƯỚC CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM (02/9/1945-02/9/2023)
Ứng dụng DakNong-C

           Bản đồ

           Học tập Bác

           truy cập nhanh

           Liên kết

CHÀO MỪNG KỶ NIỆM 78 NĂM NGÀY CÁCH MẠNG THÁNG TÁM (19/8/1945-19/8/2023) VÀ QUỐC KHÁNH NƯỚC CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM (02/9/1945-02/9/2023)