Thứ bảy, 30/09/2023
Chào mừng bạn đến với trang thông tin điện tử huyện Tuy Đức

CHÀO MỪNG KỶ NIỆM 78 NĂM NGÀY CÁCH MẠNG THÁNG TÁM (19/8/1945-19/8/2023) VÀ QUỐC KHÁNH NƯỚC CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM (02/9/1945-02/9/2023)

Ban chỉ huy Quân sự huyện Tuy Đức Phát động đợt thi đua chào mừng bầu cử đại biểu Quốc hội, HĐND các cấp

Chia sẻ:

Đợt thi đua nhằm nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác giáo dục chính trị, tư tưởng; 100% cán bộ, chiến sĩ, dân quân tự vệ, dự bị động viên nắm vững các chỉ thị, nghị quyết, quy định của các cấp về công tác bầu cử; phát huy trí tuệ, sáng suốt lựa chọn bầu đại biểu đủ tiêu biểu về đức tài, xứng đáng là người đại diện cho ý chí, nguyện vọng, quyền làm chủ của nhân dân.

Sáng 24/4, Ban CHQS huyện Tuy Đức đã tổ chức phát động đợt thi đua với chủ đề: “Phát huy dân chủ, bảo đảm nguyên tắc, nêu cao trách nhiệm hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và bầu cử đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021-2026”. Đợt thi đua tập trung vào các nội dung trọng tâm như: Không ngừng đổi mới, nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác giáo dục chính trị, tư tưởng; 100% cán bộ, chiến sĩ, dân quân tự vệ, dự bị động viên nắm vững các chỉ thị, nghị quyết, quy định của các cấp về công tác bầu cử; phát huy trí tuệ, sáng suốt lựa chọn bầu đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2016 – 2021 đủ tiêu biểu về đức, tài, xứng đáng là người đại diện cho ý chí, nguyện vọng, quyền làm chủ của nhân dân và tập thể quân nhân trong cơ quan, đơn vị; 100% cơ quan, đơn vị và cán bộ, chiến sĩ hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ chính trị được giao. Đẩy mạnh công tác tuyên truyền, vận động cử tri phát huy tốt quyền, nghĩa vụ, trách nhiệm của công dân tự giác, tích cực tham gia bầu cử. Các cơ quan, đơn vị xây dựng, kiện toàn các văn kiện, phương án sẵn sàng chiến đấu bảo vệ cuộc bầu cử, phòng, chống thiên tai, dịch bệnh, phòng chống cháy nổ, tìm kiếm cứu hộ, cứu nạn, nhất là phòng chống dịch COVID-19. Nhân dịp này các đơn vị thi đia đã ký kết giao ước thi đua trong toàn quân./.

Nguồn tin:
Kỷ niệm 20 Ngày tái lập tỉnh Đắk Nông  (01/01/2004 – 01/01/2024)
CHÀO MỪNG KỶ NIỆM 78 NĂM NGÀY CÁCH MẠNG THÁNG TÁM (19/8/1945-19/8/2023) VÀ QUỐC KHÁNH NƯỚC CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM (02/9/1945-02/9/2023)
Ứng dụng DakNong-C

           Bản đồ

           Học tập Bác

           truy cập nhanh

           Liên kết

CHÀO MỪNG KỶ NIỆM 78 NĂM NGÀY CÁCH MẠNG THÁNG TÁM (19/8/1945-19/8/2023) VÀ QUỐC KHÁNH NƯỚC CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM (02/9/1945-02/9/2023)