Thứ bảy, 23/09/2023
Chào mừng bạn đến với trang thông tin điện tử huyện Tuy Đức

CHÀO MỪNG KỶ NIỆM 78 NĂM NGÀY CÁCH MẠNG THÁNG TÁM (19/8/1945-19/8/2023) VÀ QUỐC KHÁNH NƯỚC CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM (02/9/1945-02/9/2023)

CÁC CẤP HỘI ĐOÀN THỂ NHẬN ỦY THÁC THAM GIA CUỘC THI THI TÌM HIỂU CHỈ THỊ SỐ 40-CT/TW NGÀY 22/11/2014 VÀ KẾT LUẬN SỐ 06-KL/TW NGÀY 10/06/2021 CỦA BAN BÍ THƯ DO NGÂN HÀNG CHÍNH SÁCH XÃ HỘI (NHCSXH) PHÁT ĐỘNG

Nguyễn Chiến Chia sẻ:

Ngân hàng chính sách xã hội triển khai Cuộc thi “Tìm hiểu Chỉ thị số 40-CT/TW ngày 22/11/2014 và Kết luận số 06-KL/TW ngày 10/6/2021 của Ban Bí thư gắn với nghiệp vụ chuyên môn và pháp luật về Công đoàn”. Thông qua Cuộc thi nhằm tăng cường sự hiểu biết của các tầng lớp nhân dân; cán bộ, đảng viên; cán bộ, viên chức, người lao động Ngân hàng chính sách xã hội; cán bộ và hội viên, đoàn viên các tổ chức hội, đoàn thể nhận ủy thác đối với hoạt động tín dụng chính sách xã hội. Cuộc thi với tinh thần thiết thực, tiết kiệm, hiệu quả, khách quan, trung thực gắn với việc thực hiện nhiệm vụ chính trị của đơn vị. Cuộc thi sử dụng tối đa các ứng dụng của nền tảng kỹ thuật số.

Ngày 12/11/2021  Ngân hàng chính sách xã hội huyện Tuy Đức đã phối hợp 4 tổ chức chính trị – xã hội là Hội Nông dân, Hội Liên hiệp Phụ nữ, Hội Cựu chiến binh và Đoàn thanh niên huyện tổ chức tuyên truyền, phổ biến, chỉ đạo cán bộ, hội viên, đoàn viên tích cực tham gia Cuộc thi. Đối tượng dự thi là cán bộ, viên chức, người lao động của Ngân hàng CSXH và các tổ chức nhận uỷ thác từ cấp xã trở lên. Hình thức thi trực tuyến trên hệ thống mạng; thi trắc nghiệm, chọn đáp án đúng; truy cập vào trang Website của Ngân hàng CSXH. Mỗi bài thi gồm 20 câu hỏi; thời gian làm bài 5 phút, mỗi câu trả lời đúng được 5 điểm; người thắng cuộc là người đạt điểm cao nhất với thời gian làm bài ít nhất; người thi tham gia thi từ máy tính cá nhân hoặc điện thoại di động, truy cập vào đường dẫn theo hướng dẫn của Ban tổ chức. Kết quả trong đợt thi lần hai từ ngày 8/11/2021-12/11/2021 có 40 thành viên là cán bộ, hội viên của các đơn vị từ cấp huyện đến cấp cơ sở đăng ký tham gia và đều đạt kết quả.

Cuộc thi không những là nơi để cán bộ, hội viên, đoàn viên các đơn vị nhận ủy thác nhiên cứu trao dồi thêm nghiệp vụ mà còn nhằm góp phần triển khai thực hiện tốt Kết luận của Ban Bí thư về tiếp tục thực hiện Chỉ thị số 40-CT/TW về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với tín dụng chính sách xã hội trên địa bàn huyện Tuy Đức.

Nguồn tin: Nguyễn Chiến
Kỷ niệm 20 Ngày tái lập tỉnh Đắk Nông  (01/01/2004 – 01/01/2024)
CHÀO MỪNG KỶ NIỆM 78 NĂM NGÀY CÁCH MẠNG THÁNG TÁM (19/8/1945-19/8/2023) VÀ QUỐC KHÁNH NƯỚC CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM (02/9/1945-02/9/2023)
Ứng dụng DakNong-C

           Bản đồ

           Học tập Bác

           truy cập nhanh

           Liên kết

CHÀO MỪNG KỶ NIỆM 78 NĂM NGÀY CÁCH MẠNG THÁNG TÁM (19/8/1945-19/8/2023) VÀ QUỐC KHÁNH NƯỚC CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM (02/9/1945-02/9/2023)