Thứ bảy, 23/09/2023
Chào mừng bạn đến với trang thông tin điện tử huyện Tuy Đức

CHÀO MỪNG KỶ NIỆM 78 NĂM NGÀY CÁCH MẠNG THÁNG TÁM (19/8/1945-19/8/2023) VÀ QUỐC KHÁNH NƯỚC CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM (02/9/1945-02/9/2023)

Cấp phát gạo theo Nghị định 163 của Chính phủ

Hồng Hoa Chia sẻ:

Thực hiện Nghị đinh 163/2013/NĐ-CP của Chính phủ ngày 21 tháng 10 năm 2013 về Quy định chính sách trợ giúp xã hội đối với đối tượng Bảo trợ xã hội. Vừa qua Phòng Lao động thương binh và xã hội huyện Tuy Đức đã phối hợp với các địa phương trên địa bàn huyện tổ chức cấp phát gạo cho các hộ nghèo trên địa bàn.

Được biết hiện nay toàn huyện đang có 5481 hộ nghèo. Thực hiện Nghị định của Thủ tướng chính phủ huyện Tuy Đức đã tổ chức cấp phát gạo cho hộ nghèo theo tiêu chuẩn hỗ trợ 15kg gạo/ người/ tháng trong thời gian không quá 3 tháng cho mỗi đợt trợ giúp đối với tất cả thành viên hộ gia đình thiếu đói trong và sa thiên tai, họa hoạn, mất mùa, giáp hạt hoặc lý do bất khả kháng khác.

Theo đó Phòng Lao động thương binh xã hội huyện đã lập danh sách, hồ sơ các hộ nghèo theo từng mức độ đề nghị cấp phát gạo cho bà con. Trong vòng 3 ngày qua huyện Tuy Đức đã cấp  60 tấn gạo đến tay bà con nghèo trên địa bàn.

Thông qua chương trình này giúp bà con được ổn định cuộc sống trong thời gia Đại dịch Covid- 19 vừa xẩy ra. Chính sách này được thực hiện công bằng, công khai, kịp thời theo mức độ khó khăn và ưu tiên tại gia đình, nơi sinh sống.

Nguồn tin: Hồng Hoa
Kỷ niệm 20 Ngày tái lập tỉnh Đắk Nông  (01/01/2004 – 01/01/2024)
CHÀO MỪNG KỶ NIỆM 78 NĂM NGÀY CÁCH MẠNG THÁNG TÁM (19/8/1945-19/8/2023) VÀ QUỐC KHÁNH NƯỚC CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM (02/9/1945-02/9/2023)
Ứng dụng DakNong-C

           Bản đồ

           Học tập Bác

           truy cập nhanh

           Liên kết

CHÀO MỪNG KỶ NIỆM 78 NĂM NGÀY CÁCH MẠNG THÁNG TÁM (19/8/1945-19/8/2023) VÀ QUỐC KHÁNH NƯỚC CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM (02/9/1945-02/9/2023)