Thứ năm, 21/09/2023
Chào mừng bạn đến với trang thông tin điện tử huyện Tuy Đức

CHÀO MỪNG KỶ NIỆM 78 NĂM NGÀY CÁCH MẠNG THÁNG TÁM (19/8/1945-19/8/2023) VÀ QUỐC KHÁNH NƯỚC CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM (02/9/1945-02/9/2023)

CHI BỘ NỘI VỤ – XÃ HỘI ĐẠI HỘI LẦN THỨ IV THÀNH CÔNG TỐT ĐẸP

Hồng Hoa Chia sẻ:

Thực hiện Sự chỉ đạo cấp trên, sự hướng dẫn của Huyện ủy. Ngày 09/6/2020 Chi bộ Nội vụ – Xã hội đã tổ chức Đại hội chi bộ lần thứ IV nhiệm kỳ 2020 – 2025. Tham dự và chỉ đạo Đại hội có đồng chí Phạm Ngọc Ẩn – Phó chủ tịch UBND huyện, đồng chí Hồ Bá Bằng – Phó Chủ tịch HĐND huyện cùng 28 đảng viên trong chi bộ.

Đại hội chi bộ đã đánh giá tình hình hoạt động của chi bộ trong nhiệm kỳ qua. Do chi bộ mới được thành lập sát nhập của các cơ quan như:  Phòng Nội vụ, Phòng lao động thương binh xã hội, Phong giáo dục đào tạo, Phòng y tế, Phòng dân tộc, Trung tâm giáo dục nghề nghiệp, giáo dục thường xuyên và Hội chữ thập đỏ. Trong nhiệm kỳ qua chi bộ đã lãnh đạo chỉ đạo cán bộ, đảng viên tham mưu cho UBND huyện thực hiện nhiệm vụ thuộc chức năng của từng cơ quan, đơn vị mình. Trong quá trình thực hiện mặc dù còn gặp nhiều khó khăn thử thách, song các cơ quan, đơn vị đã thực hiện đạt được những kết quả nhất định như: Phòng giáo dục tham mưu sắp xếp lại hệ thống trường, lớp hướng tinh gọn theo quy định, cơ sở vật chất, trang thiết bị dạy học được đầ tư theo hướng kiên cố đáp ứng nhu cầu dạy và học. Hiện nay toàn huyện có 38 trường. Có 10 trường đạt chuẩn quốc gia. Chất lượng giáo dục được nâng lên. Hàng năm có 2% tỷ lệ học sinh khá, giỏi. 100% giáo viên các cấp học đạt chuẩn. Đối với công tác y tế: Mạng lưới y tế ngày được củng cố. Công tác khám chữa bệnh được duy trì đầy đủ tại các tuyến, chất lượng phục vụ từng bước được cải thiện…Công tác nội vụ: Tham mưu cho UBND huyện ban hành các quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của các phòng ban. Triển khai hướng dẫn các tín đồ về hoạt động tôn giáo đúng pháp luật và giáo dân luôn sống tốt đời đẹp đạo….Công tác dân toocjtoor chức thành công Đại hội đại biểu các dân tộc thiểu số, thăm hỏi tặng quà nhân dịp tết nguyên đán đối với già làng, trưởng thôn, bon, bản. Triển khai đề án hỗ trợ đất ở, đất sản xuất, nước sinh hoạt cho đồng bào DTTS. Thực hiện đề án giảm nghèo tại 06 bon đặc biệt khó khăn…Công tác Lao động thương binh xã hội: Triển khai các chính sách giảm nghèo trên địa bàn huyện. Kết quả giảm nghèo bình quân qua hàng năm là 4,13%/ năm. Trong đó DBDTTS giảm 5,63%/năm . Giải quyết và chi trả các chế độ, chính sách đối với người có công và các đối tượng Bảo trợ xã hội…Công tác giáo dục nghề nghiệp: Tập trung vận động, tuyên truyền chiêu sinh tổ chức lớp, ổn định được nề nếp học tập. Hàng năm tổ chức đào tạo từ 700 đến 1200 học viên cho tất cả các loại hình đào tạo…Đối với công tác hội chữ thập đỏ. Hoạt động tốt công tác cứu trợ nhân đạo, hoạt động đền ơn đáp nghĩa, cứu trợ thiên tai, chăm sóc sức khỏe nhân dân…

Để chi bộ trong nhiệm kỳ tới hoạt động có hiệu quả hơn các đảng viên đã tham gia đóng góp ý kiến vào dự thảo Báo cáo chính trị để BCH chi bộ hoàn thiện về Nghị quyết cho nhiệm kỳ tới. Về dự và chỉ đạo Đại hội Đồng chí Hồ Bá Bằng – Huyện ủy Viên – Phó chủ tịch HĐND huyện chỉ đạo trong nhiệm kỳ tới chi bộ cần tập trung lãnh đạo, chỉ đạo xuyên suốt trong quá trình hoạt động của chi bộ. Nắm chắc từng nội dung, lĩnh vực của mỗi cơ quan, đơn vị để giúp các cơ quan hoàn thành tốt hơn những mục tiêu mà chi bộ đã đề ra.

 Đại hội đã đề ra một số chỉ tiêu Nghị quyết cho nhiệm kỳ tới như: Chú trọng công tác bồi dưỡng, kết nạp đảng viên mới, phấn đấu ít nhất có 5 quần chúng ưu tú được bồi dưỡng kết nạp đảng. Tiếp tục thực hiện Chỉ thị 05 gắn với Nghị quyết trung ương 4 “” Sau một ngày làm việc với tinh thần nghiêm túc khẩn trương. Chi bộ Nội vụ – xã hội đã bầu ra BCH gồm 7 đồng chí. Đồng chí Trần Bá Liễu giữ chức vụ Bí thư chi bộ. Đại hội cũng bầu ra đoàn đại biểu đi dự Đại hội cấp trên gồm 4 đồng chí.

Nguồn tin: Hồng Hoa
Kỷ niệm 20 Ngày tái lập tỉnh Đắk Nông  (01/01/2004 – 01/01/2024)
CHÀO MỪNG KỶ NIỆM 78 NĂM NGÀY CÁCH MẠNG THÁNG TÁM (19/8/1945-19/8/2023) VÀ QUỐC KHÁNH NƯỚC CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM (02/9/1945-02/9/2023)
Ứng dụng DakNong-C

           Bản đồ

           Học tập Bác

           truy cập nhanh

           Liên kết

CHÀO MỪNG KỶ NIỆM 78 NĂM NGÀY CÁCH MẠNG THÁNG TÁM (19/8/1945-19/8/2023) VÀ QUỐC KHÁNH NƯỚC CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM (02/9/1945-02/9/2023)