Thứ bảy, 03/06/2023
Chào mừng bạn đến với trang thông tin điện tử huyện Tuy Đức

Mừng đất nước đổi mới, mừng Đảng quang vinh, mừng xuân Quý Mão! Nhiệt liệt chào mừng 93 năm Ngày thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam (03/02/1930- 03/02/2023)!

Cải cách hành chính

Hồng Hoa

Trong thời điểm này, trước tình hình dịch bệnh Covid-19 diễn biến phức tạp, việc tăng cường cung cấp dịch vụ công trực tuyến và tiếp nhận, trả kết quả thực hiện thủ tục hành chính qua dịch vụ bưu chính công ích chính là một trong những giải pháp góp phần tránh việc tập […]


Phạm Thị Kế

Ngày 09/3/2020, Bộ Thông tin và Truyền thông và Bộ Y tế đã ra mắt hai ứng dụng: Ứng dụng NCOVI dành cho người dân Việt Nam và Ứng dụng Vietnam Health Declaration dành cho người nhập cảnh vào Việt Nam. Riêng đối với Ứng dụng NCOVI dành cho người dân Việt Nam, Bộ Y […]


Phạm Thị Kế

Đi đôi với việc thực hiện nhiều giải pháp cải cách hành chính, huyện Tuy Đức Đẩy mạnh thông tin, tuyên truyền công tác cải cách hành chính; mục đích nâng cao trách nhiệm của người đứng đầu cơ quan, đơn vị, các cơ quan thông tấn báo chí; cán bộ, công chức, viên chức […]


Hồng Hoa

Trong hệ thống chính quyền các cấp, chính quyền cơ sở xã có vai trò, vị trí và ý nghĩa rất quan trọng trong tổ chức thực hiện chủ trương, đường lối, chính sách của Đảng và pháp luật của nhà nước vào thực tiễn đời sống xã hội, là nơi trực tiếp phát huy […]


Hồng Hoa

Cải cách hành chính là một trong những nhiệm vụ trong hệ thống hành chính nhà nước. Tiếp tục phát huy thành tích đạt được, năm 2019 huyện tập trung cho công tác lãnh đạo, chỉ đạo, phấn đấu thực hiện hoàn thành 19/19 nhiệm vụ được giao theo kế hoạch CCHC năm 2019, góp […]


           Bản đồ

           Học tập Bác

           truy cập nhanh

           Liên kết

Ứng dụng DakNong-C
Ngày sách và Văn hóa đọc Việt Nam trên địa bàn tỉnh Đắk Nông năm 2023
phòng dịch covid-19

Mừng đất nước đổi mới, mừng Đảng quang vinh, mừng xuân Quý Mão! Nhiệt liệt chào mừng 93 năm Ngày thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam (03/02/1930- 03/02/2023)!